Verduurzaming RAW

Het jaar van CROW in beeld

Met onder meer aandacht voor de verduurzaming van de RAW-systematiek.

Wat feitjes op een rij rondom de Verduurzaming RAW

De routekaart geeft de stappen weer die we zetten met Verduurzaming RAW. Het factsheet geeft met cijfers weer welke impact we maken!

Uitdaging duurzaam wegbeheer en aanleg

Terugblik netwerkbijeenkomst Weginfra; 26 juni 2024, georganiseerd door CROW en Rijkswaterstaat.

RAW-systematiek;
het kader om afspraken in bouwcontracten
te maken en goed vast te leggen.

Een platform voor kennis, projecten, nieuws, en nog veel meer omtrent de RAW-systematiek.

1.433 Professionals
1.068 Posts

Nieuws

Het jaar van CROW in beeld

Met onder meer aandacht voor de verduurzaming van de RAW-systematiek.

Helpdeskvraag: Hoe moet ik leveranties van groen opnemen in een raamovereenkomst?

Hoe neem je de leverantie van bomen en planten op in een raamovereenkomst als je daarvoor geen europost kunt opnemen?

Wat feitjes op een rij rondom de Verduurzaming RAW

De routekaart geeft de stappen weer die we zetten met Verduurzaming RAW. Het factsheet geeft met cijfers weer welke impact we maken!

Uitdaging duurzaam wegbeheer en aanleg

Terugblik netwerkbijeenkomst Weginfra; 26 juni 2024, georganiseerd door CROW en Rijkswaterstaat.

Vraag & Antwoord

John van Santen 2 weken geleden

post opbreken funderingslaag geeft aan dikker dan 20cm fundering, bij welke dikte is er recht op bij betaling? dikte is 35cm

031020 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 500,00 F                             ...
Jos Danen 2 weken geleden
Hoi John, Normaal gesproken dient er een gemiddelde dikte aangegeven te worden. In ieder geval een minimum en...
J Flores Minuesa 3 weken geleden

In een lopend RAW contract vraagt de opdrachtgever om de aanneemsom aan te passen omdat er een minderwerk is. Is dat noodzakelijk en verplicht?

Bij de aanname van dit project, waar wij als onderaannemer fungeren, hebben we een opdracht ontvangen voor de...
Rob Boersma 3 weken geleden
§ 36 van de UAV is hierop van toepassing. § 36 lid 1 het bestek is gewijzigd. § 36 lid 4 zegt dan dat je samen...

Documenten

RAW-systematiek; Handleiding Hoofdstuk 01

Deze handleiding geeft een toelichting op de Standaard RAW Bepalingen en de Catalogus Bepalingen. Op sommige plekken wordt ook verwezen naar delen uit het bestek.
1 document toegevoegd

Normenoverzicht gww - versie juli 2024

In de Standaard RAW Bepalingen is opgenomen dat CROW periodiek het Normenoverzicht gww opstelt en publiceert.