RAW-systematiek;
het kader om afspraken in bouwcontracten
te maken en goed vast te leggen.

Een platform voor kennis, projecten, nieuws, en nog veel meer omtrent de RAW-systematiek.

428 Posts
710 Professionals

Nieuws

1001+ begrippen en definities gebundeld in CROW thesaurus

Op zoek naar begrippen en definities van CROW?

Actualisering hoofdstukken 26 en 28: Kabelwerk en Gas- en waterleiding

De komende tijd gaan we de hoofdstukken 26 Kabelwerk en 28 Gas- en waterleiding actualiseren en herzien.

RAW krijgt jaarlijks nieuwe release

Ieder jaar komt er in september een wijziging op de laatste jaarversie uit.

Bouwvrijstelling per 1 juli 2021 ingegaan, wat verandert er?

Op 1 juli is de wet Stikstofreductie en Natuurverbetering in werking getreden. Onderdeel van deze wet is de Bouwvrijstelling.

Vraag & Antwoord

Arno Dijkstra 1 maand geleden

Zijn prijsstijgingen altijd voor risico van de aannemer?

Door het actuele gebrek aan grondstoffen zijn bijvoorbeeld PVC-produkten schaars of niet leverbaar geworden. Hierdoor...
527
Marco Koster 1 maand geleden
Beste Arno,   Kon hem zo snel in de RAW/UAV niet vinden, maar in de wettelijke regeling van kostenverhogende...
Rick Otterloo 4 dagen geleden

Gebruikers gezocht van de CROW kennismodule Contracteren en NEN Connect

Pilot CROW - NEN Onlangs is CROW samen met de NEN een pilot gestart om te onderzoeken wat de meerwaarde is ten aanzien...
59

Documenten

Hoofdcode 81.21.15 Aanbrengen dunne geluidreducerende deklaag

Eén van die (betrekkelijk) nieuwe ontwikkelingen betreft ‘dunne geluidreducerende deklagen’ (DGD’s). Die worden al een poosje aangelegd door wegenbouwend Nederland. Dunne deklagen brengen...

Artikel 81.23.05 Te verstrekken en te verklaren gegevens van een dunne geluidreducerende deklaag

Technische Bepalingen Bitumineuze verhardingen, Deelhoofdstuk Asfaltverhardingen, Informatieoverdracht, Te verstrekken en te verklaren gegevens van een dunne geluidreducerende deklaag.

RAW teksten Aziatische duizendknoop publicatie grondwerk

De teksten voor grondwerk zijn nog niet in de RAW-jaarversie opgenomen. Bestekschrijvers zullen deze teksten zelf moeten overnemen in hun bestek.

RAW cursusaanbod

Benieuwd naar het RAW – cursus aanbod?

Bekijk het overzicht en meld je aan voor een cursus die jouw kennis en vaardigheden op het gebied van contracteren nog verder brengt.

RAWIE ben ik?

Maak kennis met RAW professional...Jan Knol

De wens van Jan voor RAW-systematiek: Een digitale contractvormonafhankelijke eisenbibliotheek met eisen opgehangen aan objecten....

Maak kennis met RAW professional …Jan Nijkamp

RAW-Rules! Mijn wens is dan ook dat de RAW-systematiek met de tijd mee blijft gaan en de markt blijft volgen.

RAW 2020

Spelregelliefhebber René Wijma en zijn passie voor de RAW-systematiek

24uur RAW optimaliseren vanuit passie en verantwoordelijkheid.

RAW 2020 - In the picture: Jeroen Oosthof (gemeente Zwolle)

"Het zou mooi zijn als we in de toekomst kunnen toewerken naar een Standaard die gedurende 5 jaar een hoge mate van...

RAW 2020 in kort bestek…

‘RAW in kort bestek...’ schetst de inhoud en de betekenis van de RAW-systematiek en van het gww-standaardbestek.

HomeGroepen