Actualisatie verkeersmaatregelen

Opgericht op: 4 oktober 2019

Omschrijving

De werkgroep Verkeersmaatregelen is een paritair samengestelde groep specialisten op het gebied van verkeersmaatregelen, die werkt aan het verbeteren van RAW-teksten van hoofdstuk 62 – Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering.

Dit naar aanleiding van signalen uit de markt dat de aansluiting bij het werkproces van (onder)aannemers verbeterd kan worden. Er is namelijk sprake van een veranderende verdeling van taken in de voorbereiding. Hierbij kan gedacht worden aan zaken als omleidingsplannen en verkeersplannen.

Het doel van het project Actualisatie Verkeersmaatregelen is om met een eerstvolgende jaarversie van RAW te komen tot een herkenbaar, volledig en aan de stand der techniek aangepaste hoofdstuk 62 van RAW, dat draagvlak heeft in de markt.

Op dit moment is deze werkgroep slapend. Wel zijn de volgende leden van de werkgroep nog aangesloten: Rende Petersen (Petersen Civiele Techniek), Henk Labordus (Versluys Verkeerstechniek), Jeroen van Haasteren (CROW), John Havekes (Provincie Gelderland).

Contactpersoon: Jeroen van Haasteren
jeroen.vanhaasteren@crow.nl

Info

2
leden
Semi-open
groep
0
bijdragen
HomeGroepenRAW Vacatures