Beheerraad Aanbesteden en Contracteren

Opgericht op: 4 oktober 2019

Omschrijving

Voor RAW signaleert de Beheerraad de sectorbehoeften waar het gaat om het doorontwikkelen van de systematiek, waarbij ook op veranderende rollen en verhoudingen tussen contractpartijen wordt gelet.

De Beheerraad stelt de door CROW en werkgroepen voorgelegde contractteksten vast, waarbij de laatste procedurele check wordt gedaan; dit vindt plaats in het kader van paritaire vertegenwoordiging vanuit draagvlak en commitment. Hierna worden de teksten voor gebruik in de praktijk vrijgegeven.

Tevens ondersteunt, adviseert, informeert de Beheerraad CROW over onderwerpen op het gebied van RAW‑besteksregelgeving en neemt zij initiatieven om tot afstemming van onderwerpen te komen met andere organisaties.

Ten slotte vormt de beheerraad een overlegplatform en informatiepunt van CROW op het gebied van RAW‑besteksregelgeving.

Contactpersonen: Jacques Teunissen en Henk Kuipers
jacques.teunissen@crow.nl - henk.kuipers@crow.nl

Info

8
leden
Semi-open
groep
13
bijdragen
HomeGroepenRAW Vacatures