Juridische en Bestekstechnische Commissie

Opgericht op: 4 oktober 2019

Omschrijving

Deze commissie beoordeelt of RAW-teksten die door de RAW-werkgroepen worden ingediend voor een tervisielegging of ter vaststelling als definitieve tekst, voldoen aan de juridische en bestekstechnische voorwaarden en uitgangspunten van de RAW-systematiek. Hiertoe behoort onder andere de controle op de juiste toepassing van de UAV 2012, een evenwichtige risico- en verantwoordelijksheidsverdeling tussen opdrachtgever en aannemer, en tegenstrijdigheid van RAW-teksten met nationale- en Europese wet- en regelgeving. Na instemming door de Juridische en Bestekstechnische Commissie worden de betreffende RAW‑teksten ter vaststelling voorgelegd aan de Beheerraad Aanbesteden en Contracteren.

Contactpersoon: Jacques Teunissen
jacques.teunissen@crow.nl

Info

3
leden
Semi-open
groep
0
bijdragen
HomeGroepenRAW Vacatures