Kenniscoach

De CROW Kenniscoach coacht, maar het zijn de gecoachte zelf die het meeste werk doen.

Hoe werkt de kenniscoach? 

U wordt in de praktijk begeleid, maar er wordt veel van uzelf of uw collega’s verwacht. De Kenniscoach neemt stelling, maar stuurt niet. U maakt zelf de keuzes. De Kenniscoach neemt niet uw werkzaamheden over, hij begeleidt u en stelt kritische vragen. U kunt de Kenniscoach ook inzetten als sparringpartner.

Wanneer een Kenniscoach inschakelen?

Voorbeelden van trajecten waarbij CROW Kenniscoaches u kunnen ondersteunen:

  • Reflectie op contractkeuzes en aanbestedingstrajecten
  • Toepassing van hybride contractvormen
  • Toepassen van CROW-richtlijnen en –systematieken (zoals RAW, UAVgc, EMVI, Kwaliteitscatalogus, CO2 prestatieladder)
  • Toepassen van nieuwe werkmethoden (zoals Systems Engineering, functioneel specificeren, risicomanagement)
  • Training on the job, aansluitend op een cursus

CROW Kenniscoach

Maak kennis met Rob van Maanen, CROW Kenniscoach. Rob heeft al meerdere klanten – ingenieursbureaus, gemeenten en rijksoverheid – succesvol mogen bijstaan.

 

"Mijn kracht ligt in het verbinden van kennis en mensen gecombineerd met een pragmatische aanpak. Samen, op een onafhankelijke, deskundige wijze, reflecterend tot een oplossing komen. Niet alleen een probleem oplossen maar vooral ook leren voor de toekomst".

Verbinden van kennis

"Voor vraagstukken over het goed toepassen van kennis, regelgeving en publicaties in de praktijk van alledag kunt u bij mij terecht. De verbinding leggen tussen de voorbereidings- en uitvoeringsfase is naast inhoudelijk kennis zeker zo belangrijk. Bij civiel technische (kennis-) projecten wordt dit nog weleens uit het oog verloren, terwijl deze grote van invloed is op het succes van uw project. In een coaching traject besteed ik aandacht aan dit, regelmatig onderbelichte, aspect.

Mijn jarenlange werkervaring met onder andere het geven van adviezen, RAW- en UAV-GC cursussen, het uitvoeren van bestekcontroles en coachingtrajecten maakt dat ik u kan helpen met uw contracteringsvraagstukken. Daarbij gebruik ik natuurlijk mijn eigen kennis, maar put ik ook uit de grote bron van kennis die beschikbaar is binnen CROW". 

Kenniscoach iets voor uw organisatie?

Heeft u vragen over de CROW Kenniscoach, of wilt u een offerte aanvragen? Neem dan contact op met de CROW klantenservice via klantenservice@crow.nl of 0318-69 53 15. Zij brengen u in contact met een accountmanager.

HomeGroepenRAW Vacatures