RAW-bestekscontrole

Laat uw RAW-bestek door CROW controleren op de juiste toepassing van de systematiek en de risico's in de overeenkomst. CROW biedt daarvoor twee diensten ter ondersteuning van RAW-gebruikers:

  • Een bestekscheck: Dit is een globale, steekproefsgewijze check, waarbij we de resultaten per e-mail met de betrokkenen delen. Een aanvraag kan tot het aanbestedingsmoment worden ingediend door een aannemer/inschrijver, de opdrachtgever, de aanbestedende dienst en/of een ingenieurs-/adviesbureau.
  • Een besteksbeoordeling: Dit is een uitgebreide beoordeling, waarbij we de resultaten in een overleg met u bespreken. Een aanvraag kan tot de aanbestedingsfase worden ingediend door de opdrachtgever/aanbestedende dienst en/of een ingenieurs-/adviesbureau.

De algemene randvoorwaarden en uitvoeringsaspecten die van toepassing zijn op een bestekscheck respectievelijk op een besteksbeoordeling kun u via onderstaande links raadplegen:

Om een indruk te geven van de wijze waarop we resultaten met de betreffende partijen delen en welke opmerkingen we kunnen maken bij een ingediend bestek, kunt u via onderstaande links de standaard door CROW gebruikte lijsten met opmerkingen downloaden:

Uw bestek kunt u per e-mail opsturen naar helpdesk@crow.nl. U kunt hier ook uw vragen kwijt over de bestekscheck en de besteksbeoordeling.

Na een aanvraag voor een bestekscheck kunt u binnen twee werkdagen een reactie verwachten waarin we aangeven of uw aanvraag in behandeling is genomen. Binnen vijf werkdagen na de aanvraag kunt u de resultaten van de bestekscheck verwachten.

Na een aanvraag voor een besteksbeoordeling neemt CROW binnen enkele dagen contact met u op om de details te bespreken. Houdt u rekening met circa 20 werkdagen tussen uw aanvraag en de bespreking van de resultaten van de beoordeling.

HomeGroepen