RAW-bestekscontrole

Laat je RAW-bestek door CROW controleren op de juiste toepassing van de systematiek en de risico's in de overeenkomst. CROW biedt daarvoor twee diensten ter ondersteuning van RAW-gebruikers:

  • Een bestekscheck: Dit is een globale, steekproefsgewijze check, waarbij we de resultaten per e-mail met de betrokkenen delen. Een aanvraag kan tot het aanbestedingsmoment worden ingediend door een aannemer/inschrijver, de opdrachtgever, de aanbestedende dienst en/of een ingenieurs-/adviesbureau.
  • Een besteksbeoordeling: Dit is een uitgebreide beoordeling, waarbij we de resultaten in een overleg met je bespreken. Een aanvraag kan tot de aanbestedingsfase worden ingediend door de opdrachtgever/aanbestedende dienst en/of een ingenieurs-/adviesbureau.

De algemene randvoorwaarden en uitvoeringsaspecten die van toepassing zijn op een bestekscheck respectievelijk op een besteksbeoordeling kun je via onderstaande links raadplegen:

Om een indruk te geven van de wijze waarop we resultaten met de betreffende partijen delen en welke opmerkingen we kunnen maken bij een ingediend bestek, kun je via onderstaande links de standaard door CROW gebruikte lijsten met opmerkingen downloaden:

Je bestek kun je per e-mail opsturen naar helpdesk@crow.nl. Je kunt hier ook uw vragen kwijt over de bestekscheck en de besteksbeoordeling.

Na een aanvraag voor een bestekscheck kun je binnen twee werkdagen een reactie verwachten waarin we aangeven of uw aanvraag in behandeling is genomen. Binnen vijf werkdagen na de aanvraag kun je de resultaten van de bestekscheck verwachten.

Na een aanvraag voor een besteksbeoordeling neemt CROW binnen enkele dagen contact met je op om de details te bespreken. Houd rekening met circa 20 werkdagen tussen je aanvraag en de bespreking van de resultaten van de beoordeling.

HomeGroepenRAW Vacatures