RAW-contractbemiddeling/advies

Tijdens de uitvoering van een bestek of overeenkomst kunnen interpretatieverschillen over de regelgeving optreden tussen opdrachtgever en aannemer. Wij geven dan advies als beide partijen dat wensen.

Schriftelijk verzoek

Opdrachtgever en aannemer moeten gezamenlijk een schriftelijk verzoek indienen. In het verzoek staat onder andere welke vragen er worden voorgelegd en wat het interpretatieverschil inhoudt. Daarnaast overleggen zij relevante contractstukken.

Kaders van het advies

De aanvraag zal worden behandeld en beoordeeld door CROW. De voorwaarden en de procedure voor een contractbemiddeling worden daarbij gevolgd.

Hierbij wordt onder andere gekeken of de aanvraag in aanmerking komt voor contractbemiddeling en of dit een schriftelijk of een mondeling advies kan zijn. De exacte kaders van een bemiddeling worden vastgelegd in een ontvangstbevestiging en offerte. Hierin zijn staan onder andere bepalingen over de juridische en kostenaspecten en het bindend karakter van de contractbemiddeling.
 We adviseren op basis van de Gedragscode Regelgeving, goedgekeurd door de Raad voor de Regelgeving op 4 juni 1998.

Kosten

Voor de contractbemiddeling brengen we kosten in rekening. We begroten en offreren deze vooraf op basis van de gestelde vraag en de verstrekte contractstukken. Meer informatie vindt u in de voorwaarden en procedure voor een contractbemiddeling of neemt u contact op met de Helpdesk.

HomeGroepenRAW Vacatures