Op te nemen in de jaarversie 2020 van de RAW-systematiek

Op te nemen in de jaarversie 2020 van de RAW-systematiek

Hoofdstuk 17, juni 2019

Verontreinigde grond en verontreinigd water download

Actualisering beeldkwaliteit - December 2018

Actualisering beeldkwaliteit download

Hoofdstuk 81, Hoofdstuk 82 en Proeven – maart 2017

De lichte herziening betreft een aantal kleinere aanpassingen van de hoofdstukken en het toevoegen van proef 100 ‘Bepalen van de langsvlakheid met de High Speed Road Profiler (HSRP)’.             download

Nieuwe paragraaf 01.26 Social return – januari 2017

Nieuwe teksten voor de Catalogus Bepalingen en de Handleiding RAW-systematiek.        download

Paragraaf 01.21 RAW-raamovereenkomst - juli 2016

Redactionele aanpassingen en verbeteringen ten opzichte van de versie uit de Standaard 2015. download
HomeGroepen