Zoekresultaten voor "RAWeetje"

Typ uw zoekterm in het tekstveld rechtsboven om te zoeken.

Sorteer op

Is een inschrijver verplicht het werkterrein buiten te bezichtigen?

De inschrijver moet het werk kunnen calculeren op basis van de gegevens uit het bestek. Dit betekent dat het bestek

Is een inschrijver tijdens de aanbestedingsprocedure verplicht te waarschuwen voor fouten of omissies in het RAW-bestek?

Bijlagen, behorend tot dan wel  ter informatie bij het bestek, kunnen een rol spelen bij het vaststellen van een kennelijke
(onbekend)
375

Wat regelt RAW met betrekking tot V&G?

Het Arbeidsomstandighedenbesluit, dat onderdeel is van die wetgeving, brengt verplichtingen met zich mee tot het opstellen van een V&G-plan. In

Geluidshinder in een RAW-bestek: Hoe zit dat?

Ook voor de GWW-sector blijkt geluidsoverlast steeds belangrijker te worden en bestaat er steeds meer de behoefte aan eenduidige en

Is de risicoregeling altijd van toepassing?

Loonkosten stijgen doorgaans elk jaar in meer of mindere mate. Hoeveel is vooraf nooit bekend. Van een aannemer wordt verwacht

Hoe roep ik een bankgarantie in?

Juist in die omstandigheden dient het inroepen zorgvuldig te gebeuren. De bepalingen in artikel 01.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen

Wat zijn de uitgangspunten van de RAW-systematiek?

Bij het opstellen van technische bepalingen en resultaatsbeschrijvingen in de RAW-systematiek voor bestekken in de grond-, water- en wegenbouwsector gelden
(onbekend)
2197

Hoe kan ik bestaande vegetaties veilig stellen?

In de Standaard RAW Bepalingen is paragraaf 01.18 opgenomen waarin bescherming van te handhaven vegetaties (bomen, houtachtige vegetatie niet zijnde

Wanneer wel en wanneer niet bijmaaien?

Bijmaaien moet altijd in het bestek zijn geregeld. De enige uitzondering hierop geldt voor het maaien van bermen en taluds.

Hoe zijn de relaties tussen CROW, RAW-softwareleveranciers en bestekschrijvers geregeld?

CROW heeft in dat proces onder meer tot taak om het juiste gebruik van de RAW-systematiek te bewaken. Daarom stelt
HomeGroepenRAW Vacatures