Zoekresultaten voor "aannemer"

Typ uw zoekterm in het tekstveld rechtsboven om te zoeken.

Sorteer op

6 maanden geleden

Ik heb een welles nietes situatie met een aannemer. Een niet verrekenbare bestekspost die helemaal niet gebruikt wordt komt volgens ons met afrekenen op 0 (nul), volgens de aannemer heeft hij recht op 10% .

Het betreft een werk (Amersfoortseweg te Doorn) met een uitgebreide EMVI paragraaf waarin de aannemer zelf hun emvi maatrelen moesten
5 maanden geleden

Uitvoeringskosten bij vertraging

Een werk is door diverse omstandigheden ca. 1 jaar vertraagd. ‘Alle’ gestegen kosten zijn overeengekomen. Nu stelt de aannemer als

Is een inschrijver tijdens de aanbestedingsprocedure verplicht te waarschuwen voor fouten of omissies in het RAW-bestek?

Bijlagen, behorend tot dan wel  ter informatie bij het bestek, kunnen een rol spelen bij het vaststellen van een kennelijke

Wat regelt RAW met betrekking tot V&G?

Het Arbeidsomstandighedenbesluit, dat onderdeel is van die wetgeving, brengt verplichtingen met zich mee tot het opstellen van een V&G-plan. In

Geluidshinder in een RAW-bestek: Hoe zit dat?

Ook voor de GWW-sector blijkt geluidsoverlast steeds belangrijker te worden en bestaat er steeds meer de behoefte aan eenduidige en

Is de risicoregeling altijd van toepassing?

Loonkosten stijgen doorgaans elk jaar in meer of mindere mate. Hoeveel is vooraf nooit bekend. Van een aannemer wordt verwacht

Hoe roep ik een bankgarantie in?

Juist in die omstandigheden dient het inroepen zorgvuldig te gebeuren. De bepalingen in artikel 01.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen

Wat zijn de uitgangspunten van de RAW-systematiek?

Bij het opstellen van technische bepalingen en resultaatsbeschrijvingen in de RAW-systematiek voor bestekken in de grond-, water- en wegenbouwsector gelden

Hoe kan ik bestaande vegetaties veilig stellen?

In de Standaard RAW Bepalingen is paragraaf 01.18 opgenomen waarin bescherming van te handhaven vegetaties (bomen, houtachtige vegetatie niet zijnde

Wanneer mag de opdrachtgever vrijgekomen materialen overdragen aan de aannemer?

Sinds de invoering van de Standaard 2015 gebruiken opdrachtgevers deze tekst in besteksposten om materialen die vrijkomen bij het uitvoeren
HomeGroepen