Zoekresultaten voor "afbeeldingen"

Typ uw zoekterm in het tekstveld rechtsboven om te zoeken.

Sorteer op

Hoe voorkomen we schade aan kabels en leidingen?

Denk daarbij aan: herstelkosten van kabels en leidingen, mogelijke uitloop van projecten en vermindering van leveringszekerheid van de dienst. Naast

Is de volledige Standaard altijd van toepassing op een resultaatsverplichting?

In dat geval wordt gesproken over een ‘dode letter’; de bepalingen voor leidingwerk hebben immers betrekking op rioleringswerk en werkzaamheden

Hoe zijn de relaties tussen CROW, RAW-softwareleveranciers en bestekschrijvers geregeld?

Daarom stelt CROW criteria op waaraan bestekschrijfsoftware moet voldoen en verplicht het bestekschrijvers de systematiek correct toe te passen. De

Normenoverzicht gww

In de Standaard RAW Bepalingen is opgenomen dat CROW periodiek het Normenoverzicht gww opstelt en publiceert. In beginsel doet CROW

Nieuwe versie Normenoverzicht gww beschikbaar

Er is recent een nieuwe versie van het Normenoverzicht gww gepubliceerd. Het betreft de versie ‘februari 2020’. In de Standaard
HomeGroepen