RAWeetjes

De ‘RAWeetjes’ zijn een serie met veelgestelde vragen uit de praktijk met een uitgebreid antwoord, gegeven vanuit de RAW-systematiek.

Totaaloverzicht RAWeetjes

De ‘RAWeetjes’ zijn een serie met veelgestelde vragen uit de praktijk met een uitgebreid antwoord, gegeven...

Kan de inschrijver een korting opnemen in de inschrijvingsstaat?

Een inschrijver die meedoet aan de aanbesteding van een RAW-bestek, probeert vaak door middel van een korting het...

Wat kan een inschrijver doen als de inschrijvingsstaat niet met het bestek correspondeert?

Een inschrijver zal de aanbesteder terstond moeten melden dat de inschrijvingsstaat niet aansluit op het bestek en...

De beoordeling van de inschrijvingsstaat

Aan de RAW-helpdesk worden regelmatig vragen gesteld over de beoordeling van de inschrijvingsstaat. Dit betreft...

Hoe moet ik de kosten toedelen in de inschrijvingsstaat?

Bij inschrijving op een RAW-bestek wordt op het inschrijvingsbiljet het bedrag genoemd waar de inschrijver het werk...

Moet ik hulpwerken in een RAW-bestek beschrijven?

Nee, tenzij een hulpwerk noodzakelijk is voor de uitvoering van het werk en niet afhankelijk is van de...

Voor welke methode van hoeveelheids-bepaling kies ik bij grondwerk?

Wanneer kiest een bestekschrijver bij grondwerk voor een hoeveelheidsbepaling ‘met behulp van theoretisch...

Komen kostenbepalende factoren ook buiten de besteksposten voor?

Ook buiten de besteksposten, elders in het bestek, kunnen kostenbepalende factoren voorkomen. Bijvoorbeeld een...

Wat speelt er bij een eindafrekening van een werk?

Een eindafrekening op een werk wordt volgens de UAV opgemaakt na oplevering van het werk of na de voorgeschreven...

Hoe kom ik tot een herziening van de verrekenprijs?

Een herziening van de verrekenprijs kan plaatsvinden als een van de contractpartijen een dergelijk verzoek indient.
HomeGroepen