RAWeetjes

In hoeverre zijn uitvoeringskosten verrekenbaar?

De Standaard RAW Bepalingen en de UAV voorzien in de mogelijkheid om afwijkingen op het bestek, dan wel op...

Wat is het verschil in de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen een UAV- en een UAV-GC-contract?

De letters GC in UAV-GC staan voor geïntegreerde contracten. Geïntegreerde contracten zijn contracten waarbij de...

Waarvoor is de bijdrage Fonds Collectieve Kennis-Civiele Techniek?

In een RAW-bestek is het mogelijk om een bijdrage van 0,15% van de opdrachtsom voor het Fonds Collectieve Kennis-CT...

Wanneer moeten normen in de RAW-systematiek met name worden genoemd?

Als algemene regel geldt, dat in de RAW-systematiek geen normen worden vermeld. Normen worden alleen geciteerd als...

Kan ik de inzameling van huishoudelijk afval met een RAW-bestek uitbesteden?

Ja, het is mogelijk de inzameling van huishoudelijk afval met een RAW-bestek uit te besteden. In de RAW-systematiek...

Hoe kan de omgang met vrijgekomen materialen het best worden beschreven in een RAW-bestek?

De bestekschrijver heeft verschillende mogelijkheden om de omgang met vrijgekomen materialen in het bestek op te nemen.

Wanneer mag de opdrachtgever vrijgekomen materialen overdragen aan de aannemer?

Wie RAW-bestekken schrijft, leest of uitvoert kent de tekst ‘De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen...

Mag ik in mijn bestek een leverancier of product voorschrijven?

Het voorschrijven van een bepaald product of een product van een bepaalde leverancier in een bestek roept vaak...

Hoe zijn de relaties tussen CROW, RAW-softwareleveranciers en bestekschrijvers geregeld?

Bij het samenstellen van RAW-bestekken spelen CROW, RAW-softwareleveranciers en bestekschrijvers - ieder vanuit zijn...

Wanneer wel en wanneer niet bijmaaien?

Bijmaaien moet altijd in het bestek zijn geregeld. De enige uitzondering hierop geldt voor het maaien van bermen en...
HomeGroepen