Vraag & Antwoord

Snel antwoord op al je vragen

2 maanden geleden

Is er meer toezicht/controle mogelijk op bestekken?

Bestekken die op markt zijn gebracht en ook van op de markt te brengen bestekken. Bijvoorbeeld als het gaat over handhaven van het verbod op noemen van merknamen.
2 maanden geleden

Hoe kan ik snel inschatten of een opdrachtnemer zich ook aan de RAW-systematiek houdt?

 Gesprek tussen OG en ON bij evaluatie van de systematiek. Is deze systematiek toekomstbestendig?
3 maanden geleden

Worden veelvoorkomende waterbouwkundige werkzaamheden toegevoegd?

Veelvoorkomende waterbouwkundige werkzaamheden ontbreken. Worden die toegevoegd aan de RAW 2025?
3 maanden geleden

Kan ander terreinmeubilair worden toegevoegd aan de RAW 2025?

Straatmeubilair, zoals diamantkoppalen en overige terreininrichtingen zoals ondergrondse inzamelingsdepots. Kunnen die aan de RAW 2025 worden toegevoegd?
HomeGroepen