Vraag & Antwoord

Snel antwoord op al je vragen

Enkele tips bij het stellen van een vraag op RAW.nl:
- Probeer bij het stellen van een vraag de situatie zo concreet mogelijk weer te geven. 
- Geef zonodig een aanvulling als daar om wordt gevraagd.
- Koppel terug of u iets aan de antwoorden had en geef zo mogelijk aan welk specifiek antwoord.   

Profielfoto van Lukas Kuipers

Graag zou ik informatie willen over toegankelijkheid openbaren ruimte.

Voor mijn studie ruimtelijke ontwikkeling werk ik aan een project in de stad Tilburg. Het onderdeel dat ik wil onderzoeken is toegankelijkheid. De gemeente heeft aangegeven dat zij de Crow richtlijnen gebruiken. Graag zou ik hier meer informatie over willen als dat mogelijk is. Het zou me ontzettend...
Profielfoto van Bert Rog

Is het aanbrengen en verdichten van het cunet onderdeel van het herstraten.

Tijdens de uitvoering is discussie ontstaan over de post herstraten. In de standaard staat dat het profileren en verdichten van de zandbaan een onderdeel is van de post herstraten. Het verdichten en profileren van het aanwezige zand inclusief het door de opdrachtgever in een bestekspost te leveren of ter...
Profielfoto van Robert Voorhaar

Indexering 2022

Ik heb een vraag over indexering Hieronder staat het onderdeel Betalingsregeling: risicoregeling uit hoofdstuk 3 van het onderhoudsbestek  01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen 01 Het eerste contractjaar vindt er geen verrekening van wijziging in loonkosten of andere kosten plaats....
Profielfoto van Tom de Water

invulling (adviesbureau) werkgroep Straatmeubilair gevraagd

Straatmeubilair wordt gemist in onze RAW systematiek na een goede verkenningsmiddag willen wij volgende week gaan wij starten met de werkgroep Straatmeubilair. Reeds hebben wij twee gemeentes en twee aannemers bereid gevonden om ons hierbij te helpen. Voor het compleet maken van deze werkgroep zijn wij...
Profielfoto van Albert Haveman

Welke 2 gemeentes willen een podium in mijn sessie op de 'Dag van de Circulariteit'?

Op 12 oktober verzorg ik een sessie 'Duurzaamheid in RAW' op de Dag van de Circulariteit in Veenendaal. Ik wil daar graag 2 gemeentes aan het woord laten die vertellen hoe zij er in geslaagd zijn om duurzaamheid in hun RAW contracten te vertalen. Vind jij het leuk om jouw succes te delen met...
Profielfoto van Jos Florax

kan ik meer dan 9 volgposten onder een "nulpost" kwijt?

ik wil 11 volgposten aan een nulpost toevoegen dan ontstaat zeg maar de post 101010, 101011....101019 maar dan krijg ik of een nieuwe nulpost (101020) wat niet de bedoeling is of  de post 101021. Dan lijkt het er echter op dat de nulpost 101020 ontbreekt. Mag ik dit zomaar doen of moet ik de...
Profielfoto van Rien Hoefnagel

hoeveel bodemvreemd materiaal mag er in grond zitten?

Wij hebben in een bestek opgenomen dat na het aanbrengen van een betonsloof de berm aangevuld moet worden met grond, Nu bevat deze aangebrachte grond ontzettend veel bodemvreemd materiaal. wat zijn de eisen volgens CROW wat betreft bodemvreemd materiaal die kleiner dan 100 mm is?
Profielfoto van Rienk van Beeren

Hebben de "opbrengsten" zoals in de 01.01.06 lid 02 (raamovereenkomst) alleen betrekking op materialen of ook op financiën.

Stel; de hoofdaannemer heeft ingeschreven met een eenheidsprijs van € 5,-- p/m2 voor de resultaatverplichting. De aannemer heeft ingeschreven met staartkosten m.b.t. de W&R van 10% waarvan de Winst is bepaald op 5% als ook het Risico. De aannemer loopt gedurende de overeenkomst tegen een onderaannemer...