Vraag & Antwoord

Snel antwoord op al je vragen

Enkele tips bij het stellen van een vraag op RAW.nl:
- Probeer bij het stellen van een vraag de situatie zo concreet mogelijk weer te geven. 
- Geef zonodig een aanvulling als daar om wordt gevraagd.
- Koppel terug of u iets aan de antwoorden had en geef zo mogelijk aan welk specifiek antwoord.   

Gezocht: Gebruikers online Kennismodule Contracteren voor eenmalige klankbordgroep om de kennismodule nog beter aan te laten sluiten bij de wensen van jullie als gebruikers.

We krijgen regelmatig signalen binnen dat de Online kennismodule Contracteren toch niet helemaal goed aansluit bij de wensen van jullie als gebruikers. We hebben al veel verbeteringen doorgevoerd maar toch worden er zaken gemist die het jullie werk en het gebruik van de onlne Kennismodule daarbij...

Stelpost niet gebruiken en kosten

Beste, Ik heb eeb algemene vraag over het eenzijdig verwijderen van een stelpost uit een overeengekomen bestek. Zitten hier kosten aan verbonden voor de opdrachtgever en zo ja, waar staat dat in de uav en welk percentage wordt gehanteerd? met vriendelijke groet, Vincent Flinkert

Zijn prijsdalingen en extreem lange leverantietijden altijd voor risico van de opdrachtgever?

Ongeveer twee maanden gelden werd de volgende vraag gesteld: "Zijn prijsstijgingen altijd voor risico van de aannemer?" Gezien de huidige ontwikkelingen in de markt is deze vraag nog steeds actueel. Ik zou aan dit onderwerp de volgende vraag willen toevoegen: Wat dan als prijzen, van bouwstoffen in...

Zand in zandbed of zand voor zandbed

Vroeger zag je de term zand voor zandbed, tegenwoordig is dit zand in zandbed, toch zie je nog her en der de term zand voor zandbed verschijnen. Is de term zand in zandbed de correcte RAW benaming?

Termijnstaat berekening besteksposten, afronden per inzet of per totaal in de termijn

Wij zijn overgestapt op een nieuw financieel systeem. Met een aantal klanten zijn wij overeengekomen om via een Termijnstaat af te rekenen. Mijn vraag: Zijn er binnen de RAW systematiek regels voor afronding per bestekspost. Casus : een bestekspost(eenheid uur) met prijs 70,27 wordt gedurende de...

Inboet verplichting bij bomen

Volgens de opdrachtgever valt het vervangen van een dode boom in een laanbeplanting van meer dan 30 jaar ook onder de inboetverplichting. Als opdrachtnemer vinden wij dat een inboetverplichting alleen geldt bij bomen in de nazorg periode van nieuwe aanplant. Wat zegt de RAW systematiek over de...

Leveren en plaatsen speeltoestellen

Beste heer, mevrouw, Momenteel ben ik bezig met een bestek voor de herinrichting van een aantal speelplaatsen in Gorinchem. Dit is onderdeel van de uitvoering van het speelruimteplan waarin jaarlijks in een buurt een centrale speelplaats moet worden aangelegd en de reeds bestaande speelplaatsen worden...

Gebruikers gezocht van de CROW kennismodule Contracteren en NEN Connect

Pilot CROW - NEN Onlangs is CROW samen met de NEN een pilot gestart om te onderzoeken wat de meerwaarde is ten aanzien van het plaatsen van ‘deeplinks’ vanuit de Kennismodule Contracteren naar NEN normen en visa versa. Door het aanbrengen van deze deeplinks ontstaat de mogelijkheid voor een...

Zijn prijsstijgingen altijd voor risico van de aannemer?

Door het actuele gebrek aan grondstoffen zijn bijvoorbeeld PVC-produkten schaars of niet leverbaar geworden. Hierdoor stijgen de prijzen meer dan onder normale omstandigheden. Enkele leveranciers gaan daarom zelfs over op dagprijzen. Een aannemer heeft met dit soort prijsstijgingen bij inschrijving geen...

Zijn biljet en staat besteksbijlagen of niet?

Zijn de inschrijvingsstaat en het inschrijvingsbiljet onderdeel van het bestek in juridische zin? De UAV 2012 bepaald alleen dit: het bestek: de beschrijving van het werk, de daarbij behorende tekeningen, de voor het werk geldende voorwaarden, de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van...
HomeGroepenRAW Vacatures