Vraag & Antwoord

Snel antwoord op al je vragen

Enkele tips bij het stellen van een vraag op RAW.nl:
- Probeer bij het stellen van een vraag de situatie zo concreet mogelijk weer te geven. 
- Geef zonodig een aanvulling als daar om wordt gevraagd.
- Koppel terug of u iets aan de antwoorden had en geef zo mogelijk aan welk specifiek antwoord.   

Profielfoto van Chris van Oosten

Balkons in het bestek

Ten aanzien van een renovatie dienen bestaande balkons geconserveerd en tevens uitgebreid te worden met een nieuw balkonsysteem. Hoe ga ik hiermee om in het bestek?
Profielfoto van Kaylee Koenen

Heeft er iemand een voorbeeld van projectleider, werkvoorbereider en constructeur in een bestek?

Ik ben bezig met een bestek en wil de de functies voor een ingenieur, projectleider, werkvoorbereider en constructeur in het bestek toevoegen. Ik zie vaker voorbij komen dat er een groep C/D wordt gemaakt maar ik kan bovenstaande niet vinden. Heeft er iemand een voorbeeld of een uitleg over hoe jullie dit...
Profielfoto van Atse ter Braake

Kun je een boetebeding opnemen in een bestek wegens te late levering opleverdocumenten?

Een grote frustratie van directievoerders bij ons is het te laat of incompleet aanleveren van opleverdocumenten en revisies. We hebben al een beding opgenomen dat de laatste termijn pas betaald wordt als alles binnen is en in orde bevonden. Maar dat is soms niet voldoende, en kost directievoerders en...
Profielfoto van Michel van Wersch

Waarom zie ik de vaste staartposten 92, 93 en 94 (uitvoeringskosten etc.) niet terug in deel 2.2?

De vaste vaste staartposten 92, 93 en 94 betreft uitvoeringskosten, algemene kosten en winst en risico. Hier zal de inschrijver een percentage moeten vermelden. Deze posten zijn wel te zien op de inschrijfstaat maar niet in deel 2.2. Klopt het dat deze niet door de gebruiker toe te voegen zijn?...
Profielfoto van Atse ter Braake

Bij nota van inlichtingen rsx-bestand toevoegen van het 'werkbestek'.

Ik werk anderhalf jaar bij mijn huidige werkgever. Ik ben altijd gewend om een RAW-bestand (nsx) als nota op te sturen, samen met eventueel gewijzigde tekeningen en bijlagen. Nu heb ik hier een discussie, omdat mijn leidinggevende wil dat er ook een 'werkbestek' (dus bestek inclusief nota van...
Profielfoto van Martijn Egberts

Hoe werkt de indexering binnen een deelopdracht.

Beste CROW, Wij voeren  projecten uit binnen een raamovereenkomst. De projecten hebben normaliter een doorlooptijd van 16 weken. Deze raamovereenkomst heeft een looptijd van twee jaar met een optie voor verlening met drie keer voor een periode van 2 jaar. De overeenkomst wordt aangegaan voor een...
Profielfoto van Joost Verheijen

Vervoeren naar inrichting in het kader van de omgevingswet.

Goedemorgen, Bij bestekposten, waarbij materiaal vrijkomt, beschrijven we vaak "Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende en vergunde inrichting". Ik heb begrepen dat we in het kader van de omgevingswet niet meer spreken over een inrichting. De beschrijvingen in de bestekposten zijn daardoor...
Profielfoto van Marcel Heijmans

Indexering raambestekken

Ik heb een vraag over het toepassen van indexering binnen een raamcontract. Het is mij niet geheel duidelijk of de indexering wordt toegepast op het moment van indienen van de termijn. Ik ben van mening dat de indexering moet worden toegepast over de periode waarin het werk is uitgevoerd, ook al komt de...
Profielfoto van Tom Elpert

Verkeersmaatregelen

Ik heb van een collega begrepen dat per 01-01-2024 geen VTM gevraagd mag worden in het bestek aan de aannemer. Het schijnt dat de opdrachtgever zelf moet zorgen voor een VTM. Is dit correct of mag je dit nog steeds uitvragen in het bestek naar de aannemer toe. En wat is de reden dat je geen VTM meer mag...
Profielfoto van Lauren van der Meer

Wat wordt er in de UAV of RAW gezegd over zwerfafval op de bouwplaats?

Een tijdje geleden is er door RWS contact met mij gezocht over het onderwerp Zwerfafval op de bouwplaats. In dit gesprek heb ik toegezegd dat ik via het RAW.nl netwerk na zou gaan of dit onderwerp speelt en hoe hiermee om wordt gegaan. Daarom heb ik een 3-tal vragen die ik graag aan de RAW...