Het RAW-team van CROW

Wie zitten er achter de RAW?

De RAW-systematiek is van ons allemaal; markt en overheid, opdrachtnemer en opdrachtgever. In de RAW-gebruikersgroep werken we met alle partijen samen. Aan het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid en het ondersteunen van het toepassen van de RAW-systematiek in de praktijk. Het RAW-team van CROW is daarbij de spin in het web. 

Wie zitten er in het RAW-team van CROW?