Vraag & Antwoord

Snel antwoord op al je vragen

Enkele tips bij het stellen van een vraag op RAW.nl:
- Probeer bij het stellen van een vraag de situatie zo concreet mogelijk weer te geven. 
- Geef zonodig een aanvulling als daar om wordt gevraagd.
- Koppel terug of u iets aan de antwoorden had en geef zo mogelijk aan welk specifiek antwoord.   

Profielfoto van John van Santen

post opbreken funderingslaag geeft aan dikker dan 20cm fundering, bij welke dikte is er recht op bij betaling? dikte is 35cm

031020 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 500,00 F                               . . . . . Betreft: het verwijderen van een teervrije funderingslaag.                             . . . . . Situering: n.t.b.                          ...
Profielfoto van J Flores Minuesa

In een lopend RAW contract vraagt de opdrachtgever om de aanneemsom aan te passen omdat er een minderwerk is. Is dat noodzakelijk en verplicht?

Bij de aanname van dit project, waar wij als onderaannemer fungeren, hebben we een opdracht ontvangen voor de ombouw/installatie van de bovenleiding. Het project is gestart op 2 januari 2023 en verloopt in 2 faseringen (1 in 2023 en 1 in 2024) en moet opgeleverd worden op 10 juli 2024. Ongeveer 2...
Profielfoto van Robert de Beer

Hoort het verdichten en profileren van fundering (steenmengsel) in de posten ?

Wij hebben een Raamoberkomst op een langdurig project. Daar staan heel wat posten in over het aanbrengen van de fundering. Hoort in deze post het verdichten en profileren? Voor de posten van het aanbrengen van het zand wordt dit namelijk appart genoemd. In de bijlage even twee voorbeelden van de...
Profielfoto van Chris van Oosten

Balkons in het bestek

Ten aanzien van een renovatie dienen bestaande balkons geconserveerd en tevens uitgebreid te worden met een nieuw balkonsysteem. Hoe ga ik hiermee om in het bestek?
Profielfoto van Kaylee Koenen

Heeft er iemand een voorbeeld van projectleider, werkvoorbereider en constructeur in een bestek?

Ik ben bezig met een bestek en wil de de functies voor een ingenieur, projectleider, werkvoorbereider en constructeur in het bestek toevoegen. Ik zie vaker voorbij komen dat er een groep C/D wordt gemaakt maar ik kan bovenstaande niet vinden. Heeft er iemand een voorbeeld of een uitleg over hoe jullie dit...
Profielfoto van Atse ter Braake

Kun je een boetebeding opnemen in een bestek wegens te late levering opleverdocumenten?

Een grote frustratie van directievoerders bij ons is het te laat of incompleet aanleveren van opleverdocumenten en revisies. We hebben al een beding opgenomen dat de laatste termijn pas betaald wordt als alles binnen is en in orde bevonden. Maar dat is soms niet voldoende, en kost directievoerders en...
Profielfoto van Michel van Wersch

Waarom zie ik de vaste staartposten 92, 93 en 94 (uitvoeringskosten etc.) niet terug in deel 2.2?

De vaste vaste staartposten 92, 93 en 94 betreft uitvoeringskosten, algemene kosten en winst en risico. Hier zal de inschrijver een percentage moeten vermelden. Deze posten zijn wel te zien op de inschrijfstaat maar niet in deel 2.2. Klopt het dat deze niet door de gebruiker toe te voegen zijn?...
Profielfoto van Atse ter Braake

Bij nota van inlichtingen rsx-bestand toevoegen van het 'werkbestek'.

Ik werk anderhalf jaar bij mijn huidige werkgever. Ik ben altijd gewend om een RAW-bestand (nsx) als nota op te sturen, samen met eventueel gewijzigde tekeningen en bijlagen. Nu heb ik hier een discussie, omdat mijn leidinggevende wil dat er ook een 'werkbestek' (dus bestek inclusief nota van...
Profielfoto van Martijn Egberts

Hoe werkt de indexering binnen een deelopdracht.

Beste CROW, Wij voeren  projecten uit binnen een raamovereenkomst. De projecten hebben normaliter een doorlooptijd van 16 weken. Deze raamovereenkomst heeft een looptijd van twee jaar met een optie voor verlening met drie keer voor een periode van 2 jaar. De overeenkomst wordt aangegaan voor een...