Vraag & Antwoord

Snel antwoord op al je vragen

Enkele tips bij het stellen van een vraag op RAW.nl:
- Probeer bij het stellen van een vraag de situatie zo concreet mogelijk weer te geven. 
- Geef zonodig een aanvulling als daar om wordt gevraagd.
- Koppel terug of u iets aan de antwoorden had en geef zo mogelijk aan welk specifiek antwoord.   

Profielfoto van Frans Reinders

Hoe krijg ik een RAW registratienummer?

I.v.m. een aanbesteding dien ik ivm RAW bijdrage een registratienummer te notenen, hoe krijg ik die?
Profielfoto van Bram Smit

Kosten bijkomende asfaltonderzoeken (stroefheid en geluidsreductie)

Van directie hebben wij de vraag gekregen om een stroefheidsmeting en een meting geluidsreductie uit te voeren van ons aangebrachte asfalt. Hierbij wordt verwezen naar artikel 81.22.11 uit deel 3 van de Raamovereenkomst. Artikel 81.22.11 Lid 04 - In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.22.11 lid...
Profielfoto van Atse ter Braake

Kun je een boetebeding opnemen in een bestek wegens te late levering opleverdocumenten?

Een grote frustratie van directievoerders bij ons is het te laat of incompleet aanleveren van opleverdocumenten en revisies. We hebben al een beding opgenomen dat de laatste termijn pas betaald wordt als alles binnen is en in orde bevonden. Maar dat is soms niet voldoende, en kost directievoerders en...
Profielfoto van Dik Berkheij

Waar denk je aan bij Afschermingsvoorzieningen?

Binnenkort starten we met de herziening van RAW-hoofdstuk 33 Afschermingsvoorzieningen. We vragen ons af waar je aan denkt bij Afschermingsvoorzieningen. Onder hoofdstuk 33 zijn nu de navolgende deelhoofdstukken opgenomen: Geleiderail en Geleidebarriers van beton
Profielfoto van Boudewijn Piscaer

Zijn huidige organisaties rondom beton in staat om van volume naar kwaliteit te evolueren? Of gaan steeds meer andere materialen en methodes het overnemen?

Na > 12 jaar praten (Green Deal Beton en BetonAkkoord), werd er eergisteren bij de buren weer een te sterke beton (C37) geleverd terwijl een C 15 had kunnen volstaan als constructeur beter was opgeleid en misschien iets meer tijd had besteed aan de "RETHINK" R uit de ladder. Zo schieten we niet op....
Profielfoto van Jacqueline Van der Krogt

raw afdracht

Goedemiddag, ik wil als ON graag de RAW afdracht doen voor het bestek 521587-01 Gemeente Rijswijk Vervanging riolering Havenkwartier fase 2 Hoe kan ik dat doen. In afwachting van uw reactie. Met vriendleijke groet, Jacqueline van der Krogt
Profielfoto van Guido Groet

Zijn Inschrijvingsstaat en Inschrijvingsbiljet officiële bijlagen van een bestek of logisch onderdeel van een bestek?

Zouden deze documenten onderdeel moeten zijn van de opsomming van bijlagen in deel 2.1 ja of nee? Omdat het biljet en de staat automatisch gegenereerd worden lijkt het overbodig om deze bestanden op te nemen in de opsomming van bijlagen of zijn het wel officiele bijlagen?
Profielfoto van Lukas Kuipers

Graag zou ik informatie willen over toegankelijkheid openbaren ruimte.

Voor mijn studie ruimtelijke ontwikkeling werk ik aan een project in de stad Tilburg. Het onderdeel dat ik wil onderzoeken is toegankelijkheid. De gemeente heeft aangegeven dat zij de Crow richtlijnen gebruiken. Graag zou ik hier meer informatie over willen als dat mogelijk is. Het zou me ontzettend...