Vraag & Antwoord

Snel antwoord op al je vragen

Enkele tips bij het stellen van een vraag op RAW.nl:
- Probeer bij het stellen van een vraag de situatie zo concreet mogelijk weer te geven. 
- Geef zonodig een aanvulling als daar om wordt gevraagd.
- Koppel terug of u iets aan de antwoorden had en geef zo mogelijk aan welk specifiek antwoord.   

Welke 2 gemeentes willen een podium in mijn sessie op de 'Dag van de Circulariteit'?

Op 12 oktober verzorg ik een sessie 'Duurzaamheid in RAW' op de Dag van de Circulariteit in Veenendaal. Ik wil daar graag 2 gemeentes aan het woord laten die vertellen hoe zij er in geslaagd zijn om duurzaamheid in hun RAW contracten te vertalen. Vind jij het leuk om jouw succes te delen met...

kan ik meer dan 9 volgposten onder een "nulpost" kwijt?

ik wil 11 volgposten aan een nulpost toevoegen dan ontstaat zeg maar de post 101010, 101011....101019 maar dan krijg ik of een nieuwe nulpost (101020) wat niet de bedoeling is of  de post 101021. Dan lijkt het er echter op dat de nulpost 101020 ontbreekt. Mag ik dit zomaar doen of moet ik de...

hoeveel bodemvreemd materiaal mag er in grond zitten?

Wij hebben in een bestek opgenomen dat na het aanbrengen van een betonsloof de berm aangevuld moet worden met grond, Nu bevat deze aangebrachte grond ontzettend veel bodemvreemd materiaal. wat zijn de eisen volgens CROW wat betreft bodemvreemd materiaal die kleiner dan 100 mm is?

Hebben de "opbrengsten" zoals in de 01.01.06 lid 02 (raamovereenkomst) alleen betrekking op materialen of ook op financiën.

Stel; de hoofdaannemer heeft ingeschreven met een eenheidsprijs van € 5,-- p/m2 voor de resultaatverplichting. De aannemer heeft ingeschreven met staartkosten m.b.t. de W&R van 10% waarvan de Winst is bepaald op 5% als ook het Risico. De aannemer loopt gedurende de overeenkomst tegen een onderaannemer...

Is er een overzicht van rechten en plichten van zowel opdrachtnemer als opdrachtgever vanuit de UAV

Kan me voorstellen dat dit al bekend is. Mag ook een processchema zijn, op onderwerpen.

[Verzoek] Laatste versie errata Standaard 2020 van september 2021 niet op RAW.nl

Hoi, klopt het dat de laatste errata van september 2021 niet te vinden is op de website? Als ik op onderstaande webpagina kijk, zie ik alleen de errata van november 2020. Kan deze laatste versie er ook bij komen? https://www.raw.nl/over-raw/raw-teksten/errata-standaard-raw-bepalingen-2020 Als ik via...

CBS indexering in traditioneel RAW bestek mogelijk??

Is het met de Standaard 2020 mogelijk om met tekstuele aanpassingen aan de bepalingen 01.21 de indexering van CBS op een traditioneel RAW bestek toe te passen? (Geen raamovereenkomst) En dat per kwartaal te doen.

Update artikel 51.46.01 lid 03a Stichting Varb

Ik zie dat in artikel 51.46.01 lid 03a van de Standaard 2020 nog de oude naam van de Stichting Beurshal staat genoemd. Dit is sinds 2020 gewijzigd in Stichting Varb (https://www.varb.nl)

Stormschades opruimen is dat extra werk voor een RAW onderhoudsbestek ?

Door de hevige regen en wind is er overlast ontstaan op de parkeerplaatsen. Het probleem zit daarbij in de afvoer sloot en bergingsvijver.Al het water moet via een stuw onder een laantje door naar de achtergelegen vijvers.Meerdere duikers en de stuw zaten verstopt en zijn overgroeid waardoor het water...

Raamovereenkomst: Hoeveelheden i.r.t. looptijd van contract?

Hoi, Voor een RAW-raamovereenkomst heb ik enkele vragen: Moeten de fictieve hoeveelheden in relatie staan tot de looptijd van het contract (dus zonder de verlengingperiode meegerekend)? Of kunnen de hoeveelheden ook gebasseerd zijn op de looptijd plus de verlengingsperiode? gr. Pepijn