Vraag
Joost Haest 2 jaar geleden

Wat vinden de RAW specialisten van onderstaande EUR post uit een RAW bestek?

Lees meer over: Vraag antwoord
11 antwoorden
M.G.M Nas
2 jaar geleden

Ik zou direct over deze bestekpost vragen stellen aan de Opdrachtgever. Want dit een post waar je alle kanten mee op kunt gaan.  Je moet deel 3 van het bestek na lopen en de hele Standaard. Nou dan vraag je nogal wat van een inschrijvende partij. 

Rutger Schuijffel
2 jaar geleden

HIermee wordt de suggestie gewekt dat de verplichting van de ontleding van deel 3 post waar een resultaatsverplichting tegenover staat door de aanbieder moet worden opgegeven? Dus de aanbestedende dienst/besteksschrijver komt te gemakkelijk weg en is niet kostenhomogeen, want iedere inschrijver kan dit op een andere wijze interpreteren (strijdig met gelijkheidsbeginsel).

Oplossing kan zijn om een eenduidige stelpost in deel 2.2. op te nemen; iedereen gelijk aan de streep.

Ron Reijnders
2 jaar geleden

Ik denk dat het kan maar er zitten wel een paar rare kanten aan. 
Ik proef een beetje dat hier een OG mogelijk misbruik zou maken van deze post maar daar zou je je niet door moeten laten leiden.
1. Deels is dit probleem natuurlijk een ‘non-probleem’ want art 01.01.03 zegt al dat in elke Pr/eh alle kosten moeten zitten. Dat zijn dus ook de kosten die in deel 3 staan én de kosten die in de Standaard staan. Er lijkt me weinig mis om nogmaals aan het einde vd I-staat de inschrijver te herinneren aan dit punt. Uiteraard heeft hij dan de vrijheid deze kosten toe te delen aan de al wel opgenomen bestekspost. Maar soms is het helemaal niet zo logisch deze kosten in de bestekpost te stoppen omdat die kosten niet altijd een kostenhomogene relatie met de post hebben. In dat geval lijkt me dit een perfecte insteek. De prijs/eh is daarmee zelfs beter te beoordelen en als er iets veranderd aan het contract zijn ook de niet kostenhomogene kostenaspecten bekend dus is een verrekening alleen maar makkelijker en eerlijker.  1 simpel voorbeeld: in deel 3 staat dat bestratingsmateriaal gezaagd moet worden in een aparte behuizing waardoor minder stofoverlast en minder geluidhinder. Het plaatsen en de huur van die ruimte heeft uiteraard nauwelijks een relatie met 1 of een paar bestekposten. Dat zijn ‘eenmalige kosten’ Wat zien we als bestekpostnummer? 910040 dus dat klopt perfect. De aannemer geeft aan wat deze kosten zijn en zegt: plaatsen en opruimen: € x en huur 4 maanden á € Y. Niks mis mee. Bijkomend voordeel je komt gezamenlijk overeen van wanneer tot wanneer de behuizing er moet staan (het is onzinnig de behuizing nog 3 maanden te laten staan voor die laatste 5 bandjes en iedereen is blij. Feitelijk kan de ON ook zonder deze post zelf kiezen om een post 910040 op te nemen met deze kosten.  Maar wel met dit verschil dat de ON dan niet de plicht heeft deze kosten te specificeren / onderbouwen. Prima dus.    

Ron Reijnders
2 jaar geleden

Heel Hoofdstuk 01 van deel 3 en van de Standaard staan barstensvol verplichtingen die geld kosten en die meestal überhaupt geen relatie hebben met besteksposten.  Ik zie geen probleem.

Ron Reijnders
2 jaar geleden

Maar uiteraard is dit in mijn ogen geen vrijbrief dat een OG maar (best essentiële) besteksposten (onterecht) weglaat. Ik denk dan ook dat de ON zich niet met een kluitje in het riet hoeft te laten sturen als een ON voor elke ‘claim’ de deur dicht houdt en wijst naar deze post.

Ron Reijnders
2 jaar geleden

Michel Nas, misschien zou ik wel vragen stellen maar niet die vraag. N.m.m. moet elke ON ook zonder deze post weten wat er in deel 3 en (een deel van) de Standaard staat (de hoofdstukken vd Hoofdcodes die zijn gebruikt) afprijzen.
Of hij dat nu doet in de Pr/eh voor het subtotaal of in een eenmalige 91-post of in een percentage-UK-post van de staart is zijn vrijheid.

Veel kosten kan hij altijd ongespecificeerd in de UK opnemen. Dus feitelijk zou hij de 910040-post bij elk bestek met € 0,00 kunnen afprijzen. 
Of dat verstandig is ? Dat denk ik niet.    

Ron Reijnders
2 jaar geleden

Rutger, ik ben het in zoverre met je eens dat de OG dat mogelijkerwijs heeft gedacht. Maar dat kan ik hier niet met zekerheid uit aflezen. De OG zou er verstandig aan doen ergens in het bestek een toelichting te geven waarom hij dat vraagt zoals hij het vraagt. En dat OG verteld wat hij er mee wil gaan doen (evt. via een paar simpele voorbeelden). Dat het niet-kostenhomogeen is, spreekt voor zich, het is een 91-post dus daar is die post juist voor bedoeld. Dat iedere inschrijver het op een andere wijze kan interpreteren (als dat al zo is) is in mijn ogen geen reden dat het in strijd is met een gelijkheidsbeginsel. Iedere inschrijver kan hier vragen over stellen en elke ON zal geconfronteerd worden met dezelfde discussie in de fase na opdracht. Waarom zou het ene bedrijf een andere uitleg krijgen dan een ander? Wie wordt er dan bevoordeeld?  Ik hoor dat graag, misschien dat ik wat mis.           

Erik Hendriks
2 jaar geleden

Zoals in eerdere reacties al aangegeven kan de ON de kosten die hij/zij meent nodig te hebben kwijt in de bestekposten of, als het geen directe relatie heeft, in de algemene kosten. Het gaat een beetje voorbij aan de uitgangspunten van de RAW: zoals bijvoorbeeld het uitgangspunt dat alles wat in de Standaard staat je niet ook nog eens in deel 3 vermeldt (al gebeurd dat maar al te vaak).

Het opnemen van een dergelijke post (910040) geeft naar mijn mening alleen maar meer vragen dan oplossingen. Hoe ga je bijvoorbeeld om met de afrekening van deze post als maar een deel van de in de specificatie opgegeven kosten ook daadwerkelijk gebruikt wordt? Natuurlijk is ook een N-post onder voorwaarden verrekenbaar, maar het levert naar verwachting wel discussie op.

(onbekend)
Bas Huisman
2 jaar geleden

Wat me opvalt is dat de UAV2012 niet wordt genoemd in de reacties (of ik lees hier overheen uiteraard). Ook in de UAV staan namelijk een groot aantal verplichtingen die de aannemer geld kosten...en waarvoor geen 'specifieke besteksposten' in deel 2.2 van een RAW-bestek zijn opgenomen.

Ik denk ook dat de aannemer met een dergelijke post in het bestek zou kunnen aanhalen dat er een post ontbreekt voor die verplichtingen uit de UAV2012 die kosten met zich meebrengen. En dat de aannemer deze kosten als meer werk (bestekswijziging) wil opvoeren.

Ben benieuwd hoe dat door de deskundigen wordt gezien.

Ron Reijnders
2 jaar geleden

Erik, je zegt: " Hoe ga je bijvoorbeeld om met de afrekening van deze post als maar een deel van de in de specificatie opgegeven kosten ook daadwerkelijk gebruikt wordt? "

Dat lijkt me een vraag die past  bij een veelgebruikt ander fenomeen namelijk dat  binnen 24 uur een werkbegroting moet worden ingeleverd. 
Het inleveren ervan kan een hoop oplossen maar kan uiteraard ook soms vragen opleveren. Dat is hier uiteraard niet anders (hier wordt ook een begroting gevraagd. Als deze 91 post niet in het bestek stond, stonden deze kosten of bij de Pr/eh of in een vrijwillige  91 post of in de UK.  Dan kan evengoed spelen dat een aannemer het net even anders doet dan in de inschrijvingsfase was bedacht en hij dus een deel niet uitvoerd. Het gaat er natuurlijk om: waarom gebruikt hij dat onderdeel niet? en worden andere kosten hoger doordat hij dit niet gebrukt?  dat is een aannemersvrijheid daar mag je een ON nooit op korten. Maar het kan ook zijn dat de OG oorzaak is van het niet hoeven maken van de  begrote kosten (en dan kan het beschikken over een specificatie best handig zijn) 
Voor mij is het feit dat het in post 91**** staat, in beginsel dat geen verrekening hierop zal plaatsvinden tenzij daar een gegronde reden voor is (wat jij denk ik zelf ook aangaf)
Dus ja er kunnen vragen ontstaan maar ik denk dat die zich vrij eenvoudig kunnen beantwoorden. 
Dergelijke discussies worden uiteraard pas concreet als men een concreet voorbeeld bij de kop pakt.

Ron Reijnders
2 jaar geleden

Bas, je zegt: "Ik denk ook dat de aannemer met een dergelijke post in het bestek zou kunnen aanhalen dat er een post ontbreekt voor die verplichtingen uit de UAV2012 die kosten met zich meebrengen. En dat de aannemer deze kosten als meer werk (bestekswijziging) wil opvoeren." 

Ik vraag me af wat je exact hier probeert te duiden. Een bestekswijziging zie ik er sws niet in.  

Ik ben het zeker met je eens dat in de opsomming 'deel 3 en de Standaard' de 'UAV' hier ook een logische toevoeging was geweest.  (Al zou ik zo snel geen voorbeeld kunnen geven op welke kosten je specifiek doelt)  en dan de diversen normen en richtlijnen en de wet nog. Waar hou je op?  een woord "etc." zou dit kunnen oplossen.  Ik denk echter wel dat de essentie van de OG helder is. Al zou het handig zijn geweest als hij dat had toegelicht.

Als jij bedoeld dat de ON een meerwerkclaim zou kunnen indienen omdat de UAV niet wordt genoemd dan sluit ik me daar NIET bij aan.
De basisregels zijn duidelijk dat alle kosten in de pr /eh moeten zitten. Dus die claim kan de ON nooit neerleggen. Die UAV-kosten had de ON dan in bijv. post 910050 kunnen opgegeven.

Verder vraag ik mij af of de OG een specifieke reden had om het woord "specifieke" in zijn tekst op te nemen. Voegt dat iets toe? maakt dat het anders? Ik heb geen idee.  Ik kan mij er wel wat bij voorstellen maar ik laat dat liever over aan de persoon die deze tekst heeft bedacht om dat toe te lichten. De gedachte die bij mij opborrelde was bijvoorbeeld: als in deel 3 staat dat een vellingkant geschaafd moet worden  en dit niet met zoveel woorden in de Bpost staat. De ON kan dan een persoon deel 3 nog eens  haarfijn lezen en dan kan hij dit begroten en hier opvoeren. Logisch is dat natuurlijk niet want voor elke meter meer gording gaan ook deze kosten omhoog dus moeten die kosten in de pr /eh staan. Ik denk wel dat een dergelijke post met aangepaste tekst heel geschikt kan zijn om het geklaag over gebrek aan kostenhomogeniteit deels op te lossen maar dan moet de tekst zich niet beperken tot deel 3 en de Standaard maar moet de term bijv. zijn. Niet kostenhomogene kosten. De aannemer is bij deze post vrij om hier niet kostenhomogene aspecten te specificeren (waardoor deze niet in de pr/ eh zitten en dus ook niet worden verrekend bij meer en minder werk van de desbetreffende primaire bestekspost.). Dat past ook goed in het niet verrerkenbare karakter van een 91-post.

HomeGroepen