RAW-systematiek;
het kader om afspraken in bouwcontracten
te maken en goed vast te leggen.

Een platform voor kennis, projecten, nieuws, en nog veel meer omtrent de RAW-systematiek.

384 Posts
679 Professionals

Nieuws

RAW actualiteitencafé

Op 8 juni organiseert CROW het RAW actualiteitencafé!

Jouw paper presenteren op de CROW Infradagen?

Heb je een idee, project of onderzoek dat je graag met je infra-vakgenoten deelt? Dien dan uiterlijk 14 juni een abstract in van...

Themabijeenkomst Bestrijding van invasieve exoten met RAW

Woensdag 9 juni van 9.30 - 11.30 uur: Online Themabijeenkomst Bestrijding van invasieve exoten met de RAW.

Word ik als opdrachtgever (mede-)verantwoordelijk voor de puttenstaat als ik deze goedkeur?

De CROW-helpdesk beantwoordt dagelijks enkele tientallen vragen op het gebied van RAW, UAVgc en aanbesteden.

Vraag & Antwoord

Willem van Hoek 3 maanden geleden

Niet leesbare NSX bestanden

Bij het uitbrengen van een nota kan in software van Bakker&Spees bij de wijzigingtekst ook de romptekst van de gewijzigde...
98
Rob Wiegers 3 maanden geleden
Willem, ik ben productmanager bij Brink Software en verantwoordelijk voor onze bestekschrijf software. Ik ben zeer...
Barbara Hasselaar 4 weken geleden

Welke gemeente heeft de RAW-teksten omtrent de Aziatische duizendknoop al toegepast in een bestek?

Omdat de problematiek rondom de Aziatische duizendknoop zeer actueel en wijd verspreid is, willen we tijdens een online...
287
Joost Haest 4 weken geleden
Hi Barbara, ik kwam recent wel deze bepaling (met 99 code) tegen in een RAW bestek. Die kun je misschien gebruiken als...

Documenten

Hoofdcode 81.21.15 Aanbrengen dunne geluidreducerende deklaag

Eén van die (betrekkelijk) nieuwe ontwikkelingen betreft ‘dunne geluidreducerende deklagen’ (DGD’s). Die worden al een poosje aangelegd door wegenbouwend Nederland. Dunne deklagen brengen...

Artikel 81.23.05 Te verstrekken en te verklaren gegevens van een dunne geluidreducerende deklaag

Technische Bepalingen Bitumineuze verhardingen, Deelhoofdstuk Asfaltverhardingen, Informatieoverdracht, Te verstrekken en te verklaren gegevens van een dunne geluidreducerende deklaag.

RAW teksten Aziatische duizendknoop publicatie grondwerk

De teksten voor grondwerk zijn nog niet in de RAW-jaarversie opgenomen. Bestekschrijvers zullen deze teksten zelf moeten overnemen in hun bestek.

RAW cursusaanbod

Benieuwd naar het RAW – cursus aanbod?

Bekijk het overzicht en meld je aan voor een cursus die jouw kennis en vaardigheden op het gebied van contracteren nog verder brengt.

RAWIE ben ik?

Maak kennis met RAW professional...Rob Wiegers

Rob zorgt ervoor dat de bestekschrijf- en calculatiesoftware voor de Infra aangesloten blijft op de RAW-systematiek in al haar...

Maak kennis met RAW professional …Jack Hoogstra

"Mooi om bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van Nederland", zo geeft Jack aan.

RAW 2020

Spelregelliefhebber René Wijma en zijn passie voor de RAW-systematiek

24uur RAW optimaliseren vanuit passie en verantwoordelijkheid.

RAW 2020 - In the picture: Jeroen Oosthof (gemeente Zwolle)

"Het zou mooi zijn als we in de toekomst kunnen toewerken naar een Standaard die gedurende 5 jaar een hoge mate van...

RAW 2020 in kort bestek…

‘RAW in kort bestek...’ schetst de inhoud en de betekenis van de RAW-systematiek en van het gww-standaardbestek.

HomeGroepen