RAW-systematiek;
het kader om afspraken
in bouwcontracten te maken
en goed vast te leggen.

Een platform voor kennis, projecten, nieuws,
en nog veel meer omtrent de RAW-systematiek.

90 Posts
338 Professionals

RAW 2020

RAW.nl: Alle RAW-kennis gebundeld

Met trots lanceren wij vandaag RAW.nl – hét platform met alle informatie rondom RAW!

Ter visie liggende RAW-teksten

Actualisering Deelhoofdstuk 51.5 Bomen

Ter visie liggende RAW-teksten

Actualisering Deelhoofdstuk 62.1 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering.

Nieuws

Helpdeskvraag: Kan ik bij CROW terecht voor een bindende uitspraak inzake een geschil met betrekking tot een RAW-bestek?

Discussies heb je op elk werk. Over allerlei onderwerpen, van interpretatie van besteksposten; resultaten van het uitgevoerde...

RAW.nl: Alle RAW-kennis gebundeld

Met trots lanceren wij vandaag RAW.nl – hét platform met alle informatie rondom RAW!

Helpdeskvraag: Prijs per eenheid

In de helpdesk geeft Jacques Teunissen antwoord op de meest uiteenlopende vragen op het gebied van RAW, UAVgc en aanbesteden....

Raamovereenkomsten in RAW? Leuk maar het werkt niet!

Ken je dat? Net een nieuwe TV gekocht in de winkel, heb je eindelijk de TV uit de doos gewurmd, valt er een handleiding uit van...

Agenda

05 februari

Cursus Registratie, controle en toezicht met RAW en UAV

Bent u belast met controle en toezicht op RAW bestekken? U heeft al een goede...

07 april

Rekenen met RAW en UAV

Wilt u meer weten over rekenen, verrekenen en afrekenen binnen een RAW-bestek?...

14 mei

RAW - Raamovereenkomsten

Wilt u meer weten over de toepassing van RAW-raamovereenkomsten in de grond-,...

RAWIE ben ik?

RAWie ben ik? John Havekes van de provincie Gelderland

In de RAWie ben ik-reeks maak je kennis met de RAW-experts. Deze keer neemt John Havekes van de provincie Gelderland je mee in...

RAWie ben ik? Rob van Maanen van CROW

In de RAWie ben ik-reeks maak je kennis met de RAW-experts. Deze keer neemt Rob van Maanen van CROW je mee in zijn RAWereld.

Vraag & Antwoord

Meest bekeken vraag

Isa Bais 4 maanden geleden
Veel principes van circulaire economie zijn reeds geborgd met RAW overstijgende wet- en regelgeving. Hoe omgegaan moet...

Meest gelikete vraag

Gjalt Post 4 maanden geleden

Worden veelvoorkomende waterbouwkundige werkzaamheden toegevoegd?

Veelvoorkomende waterbouwkundige werkzaamheden ontbreken. Worden die toegevoegd aan de RAW 2025?
276
Isa Bais 4 maanden geleden
Wij zouden graag horen om welke werkzaamheden het hier gaat.

Documenten

Infraverzekeringen

Verzekeringsvormen met korte toelichting en conceptteksten voor overeenkomsten.

CE-markering en informatiedragers voor asfaltmengsels

Voor RAW-gebruikers, en ook voor opstellers van geïntegreerde, of hybride contracten, is het van belang op de hoogte te zijn van de Prestatieverklaring (DoP) en CE-markering.
1 document toegevoegd

Rafelingsproef met Skid Resistance & Smart Ravelling - Interface Testing Device (addendum Standaard RAW Bepalingen 2015)

In de Standaard RAW Bepalingen 2015 wordt in deelhoofdstuk 81.2 ‘Asfaltverhardingen’ in artikel 81.23.05 lid 05 naar deze proef verwezen. 
HomeGroepen