Documenten

Zoeken & filter Zoeken & filter

Infraverzekeringen

Verzekeringsvormen met korte toelichting en conceptteksten voor overeenkomsten.

CE-markering en informatiedragers voor asfaltmengsels

Voor RAW-gebruikers, en ook voor opstellers van geïntegreerde, of hybride contracten, is het van belang op de hoogte te zijn van de Prestatieverklaring (DoP) en CE-markering.
1 document toegevoegd

Rafelingsproef met Skid Resistance & Smart Ravelling - Interface Testing Device (addendum Standaard RAW Bepalingen 2015)

In de Standaard RAW Bepalingen 2015 wordt in deelhoofdstuk 81.2 ‘Asfaltverhardingen’ in artikel 81.23.05 lid 05 naar deze proef verwezen. 

RAW 2015 in kort bestek...

RAW 2015 in kort bestek... licht de betekenis van besteksstandaardisatie en het fenomeen ‘standaardbestek’ toe.

RAW-cursusbestek 2015 (versie 2019)

Het RAW Cursusbestek 2015 (versie 2019) bevat voorbeelden met uitgebreide toelichting en verwijzingen naar regelgeving, RAWeetjes, FAQ en blogs.
1 link toegevoegd

Normenoverzicht gww

In de Standaard RAW Bepalingen is opgenomen dat CROW periodiek het Normenoverzicht gww opstelt en publiceert. In beginsel doet CROW dit twee keer per jaar.

Richtlijn boomveiligheidsregistratie

De richtlijn boomveiligheidsregistratie maakt onderdeel uit van de online kennismodule Bomen.
1 link toegevoegd

De wegdekcorrectie voor geluid van wegverkeer 2012 (publicatie 316)

De CROW-publicatie ‘De wegdekcorrectie voor geluid van wegverkeer 2012’ beschrijft hoe het effect van het wegdek op de geluidsproductie door passerende voertuigen in rekening wordt gebracht.
HomeGroepen