Vraag & Antwoord

Snel antwoord op al je vragen

Enkele tips bij het stellen van een vraag op RAW.nl:
- Probeer bij het stellen van een vraag de situatie zo concreet mogelijk weer te geven. 
- Geef zonodig een aanvulling als daar om wordt gevraagd.
- Koppel terug of u iets aan de antwoorden had en geef zo mogelijk aan welk specifiek antwoord.   

1 maand geleden

Posten toevoegen aan lopend bestek

Aan een bestek dat in uitvoering is moeten posten worden toegevoegd. Wij dachten dat te doen onder de posten 89 maar de OG wil ze onder 99 hebben. Wat is juist?
1 maand geleden

Wat vinden de RAW specialisten van onderstaande EUR post uit een RAW bestek?

Bekijk hier de EUR post uit een RAW bestek.
5 maanden geleden

Hoe kan ik snel inschatten of een opdrachtnemer zich ook aan de RAW-systematiek houdt?

 Gesprek tussen OG en ON bij evaluatie van de systematiek. Is deze systematiek toekomstbestendig?
5 maanden geleden

Is er meer toezicht/controle mogelijk op bestekken?

Bestekken die op markt zijn gebracht en ook van op de markt te brengen bestekken. Bijvoorbeeld als het gaat over handhaven van het verbod op noemen van merknamen.
5 maanden geleden

Worden veelvoorkomende waterbouwkundige werkzaamheden toegevoegd?

Veelvoorkomende waterbouwkundige werkzaamheden ontbreken. Worden die toegevoegd aan de RAW 2025?
5 maanden geleden

Kan ander terreinmeubilair worden toegevoegd aan de RAW 2025?

Straatmeubilair, zoals diamantkoppalen en overige terreininrichtingen zoals ondergrondse inzamelingsdepots. Kunnen die aan de RAW 2025 worden toegevoegd?
HomeGroepen