Vraag & Antwoord

Snel antwoord op al je vragen

Enkele tips bij het stellen van een vraag op RAW.nl:
- Probeer bij het stellen van een vraag de situatie zo concreet mogelijk weer te geven. 
- Geef zonodig een aanvulling als daar om wordt gevraagd.
- Koppel terug of u iets aan de antwoorden had en geef zo mogelijk aan welk specifiek antwoord.   

Is er een overzicht van rechten en plichten van zowel opdrachtnemer als opdrachtgever vanuit de UAV

Kan me voorstellen dat dit al bekend is. Mag ook een processchema zijn, op onderwerpen.

[Verzoek] Laatste versie errata Standaard 2020 van september 2021 niet op RAW.nl

Hoi, klopt het dat de laatste errata van september 2021 niet te vinden is op de website? Als ik op onderstaande webpagina kijk, zie ik alleen de errata van november 2020. Kan deze laatste versie er ook bij komen? https://www.raw.nl/over-raw/raw-teksten/errata-standaard-raw-bepalingen-2020 Als ik via...

Hebben de "opbrengsten" zoals in de 01.01.06 lid 02 (raamovereenkomst) alleen betrekking op materialen of ook op financiën.

Stel; de hoofdaannemer heeft ingeschreven met een eenheidsprijs van € 5,-- p/m2 voor de resultaatverplichting. De aannemer heeft ingeschreven met staartkosten m.b.t. de W&R van 10% waarvan de Winst is bepaald op 5% als ook het Risico. De aannemer loopt gedurende de overeenkomst tegen een onderaannemer...

CBS indexering in traditioneel RAW bestek mogelijk??

Is het met de Standaard 2020 mogelijk om met tekstuele aanpassingen aan de bepalingen 01.21 de indexering van CBS op een traditioneel RAW bestek toe te passen? (Geen raamovereenkomst) En dat per kwartaal te doen.

Update artikel 51.46.01 lid 03a Stichting Varb

Ik zie dat in artikel 51.46.01 lid 03a van de Standaard 2020 nog de oude naam van de Stichting Beurshal staat genoemd. Dit is sinds 2020 gewijzigd in Stichting Varb (https://www.varb.nl)

Stormschades opruimen is dat extra werk voor een RAW onderhoudsbestek ?

Door de hevige regen en wind is er overlast ontstaan op de parkeerplaatsen. Het probleem zit daarbij in de afvoer sloot en bergingsvijver.Al het water moet via een stuw onder een laantje door naar de achtergelegen vijvers.Meerdere duikers en de stuw zaten verstopt en zijn overgroeid waardoor het water...

Raamovereenkomst: Hoeveelheden i.r.t. looptijd van contract?

Hoi, Voor een RAW-raamovereenkomst heb ik enkele vragen: Moeten de fictieve hoeveelheden in relatie staan tot de looptijd van het contract (dus zonder de verlengingperiode meegerekend)? Of kunnen de hoeveelheden ook gebasseerd zijn op de looptijd plus de verlengingsperiode? gr. Pepijn

niet kostenhomogeen

Goedemiddag, De bestekpost op de foto zit in een concept bestek dat ik heb verstuurd naar 1 van onze opdrachtgevers en zoals iedereen kan zien krijg ik daarbij de opmerking vanuit de opdrachtgever dat de post niet kostenhomogeen is. Alleen naar mijn mening is de betreffende post wel kostenhomogeen en...

RAW 2015 Tabel 81.2.3 Afwijking van de verdichtingsgraad

Mijn vraag is of CROW wel eens geconfronteerd is met dit artikel? Omdat men bij de bepaling van de verdichtingsgraad en holle ruimte uitgaat van een streefdichtheid. In RAW 2005 werd de verdichtingsgraad en holle ruimte bepaald d.m.v. herslaan van boorkernen. Ik constateer in een opleveringsonderzoek...

Hoe om te gaan met extreme reistijd bij storingen?

Onderstaande tekst kwam ik tegen in mijn zoektocht naar ondersteuning in een discussie met een aannemer over de grote hoeveelheid reistijd die deze (in onze optiek) opvoert voor het verhelpen en oplossen van storingen in de drukriolering binnen de gemeentegrens van de betreffende gemeente.   Alleen...
HomeGroepenRAW Vacatures