Document

Reageer nu: tussentijdse uitkomsten werkgroep MKI in RAW

Profielfoto van Tom de Water
17 juni 2024 | 1 minuut lezen

In het plan van aanpak “verduurzamen van RAW” is MKI als onderwerp aangemerkt waarvoor een verkenning nodig was alvorens hiervoor een RAW-werkgroep zou worden opgezet.

De verkenning is uitgevoerd via drie verkenningsmiddagen waarbij wij bij CROW een kleine 100 gebruikers hebben mogen ontvangen om het gesprek aan te gaan en signalen op te halen. Uit de verkenningsmiddagen zijn een aantal zaken al sterk naar voren gekomen. In ieder geval dat er impact kan worden gemaakt op het gebied van duurzaamheid als MKI een plek krijgt in de RAW-systematiek. Een uitgebreide terugkoppeling van de verkenningsmiddagen is hier terug te lezen: https://www.raw.nl/nieuws/1215-terugkoppeling-verkenningsmiddag-mki-in-het-raw-bestek.

Het doel van de RAW Werkgroep MKI in RAW is om impact op duurzaamheidsgebied te maken door MKI een te plek geven in de RAW-systematiek waarbij rekening wordt gehouden met de output van de RAW-verkenningsmiddagen. 

Tussentijdse uitkomsten werkgroep MKI in RAW

De werkgroep MKI in RAW is voornemens om in het vervolg van de werkzaamheden te focussen op de productiefase (A1 tot en met A3) en de overige fases voor dit moment buiten beschouwing te laten. Naar de toekomst toe staan wij ervoor open om meerdere levensfases toe te voegen in RAW, praktische uitvoerbaarheid blijft het belangrijkste afwegingkader.

Verzoek om reactie

RAW-gebruikers en andere belanghebbenden worden verzocht om te reageren op de door de RAW-werkgroep gekozen richting voor de verdere focus van de RAW-werkgroep.

Reacties kunnen tot en met vrijdag 28 juni per mail worden verzonden aan Tom de Water (CROW) via tom.dewater@crow.nl. De reacties zullen vervolgens één op één worden ingebracht binnen de RAW-werkgroep.

1 document toegevoegd