Interesse deelname RAW werkgroep

Opgericht op: 2 februari 2020

Omschrijving

De meeste kennis verzamelen wij via werkgroepen. Wij zorgen dat professionals van CROW, de overheid (Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen) en het bedrijfsleven (aannemers, toeleveranciers, etc..) bij elkaar komen om kennisvragen uit te werken en antwoorden te formuleren op vraagstukken.

Rondom de RAW-systematiek ligt dat iets genuanceerder. Dat is ‘regelgeving’ en die wordt paritair vastgesteld. Paritair wil in dit geval zeggen: ‘pre contractueel, in gelijke verhouding tussen opdrachtgever en aannemer’. Daarom worden RAW-werkgroepen in principe uitsluitend bemenst door deelnemers vanuit de overheid en aannemerij.

Nadat je je hebt aangemeld voor deze groep zal de Community Manager contact opnemen om je interesse gebieden binnen het RAW werkveld bij je op te halen.
We bewaren deze gegevens en bij een nieuw op te starten werkgroep neemt onze desbetreffende projectleider deze lijst ter hand om passende werkgroepleden te selecteren. Zo zorgen we voor breed draagvlak onder de RAW gebruikers.

Info

13
leden
Open
groep
0
bijdragen
HomeGroepenRAW Vacatures