Beheerraad Aanbesteden en Contracteren

Voor RAW signaleert de Beheerraad de sectorbehoeften waar het gaat om het doorontwikkelen van de systematiek, waarbij ook op veranderende rollen en verhoudingen tussen contractpartijen wordt gelet.

De Beheerraad stelt de door CROW en werkgroepen voorgelegde contractteksten vast, waarbij de laatste procedurele check wordt gedaan; dit vindt plaats in het kader van paritaire vertegenwoordiging vanuit draagvlak en commitment. Hierna worden de teksten voor gebruik in de praktijk vrijgegeven.

Tevens ondersteunt, adviseert, informeert de Beheerraad CROW over onderwerpen op het gebied van RAW‑besteksregelgeving en neemt zij initiatieven om tot afstemming van onderwerpen te komen met andere organisaties.

Ten slotte vormt de beheerraad een overlegplatform en informatiepunt van CROW op het gebied van RAW‑besteksregelgeving.


Deelnemers Beheerraad Aanbesteden en contracteren: Kees van Driel (Provincie Noord-Brabant), Wim Eenkhoorn (Beens Groep BV), Ben van Hees (Aannemersbedrijf B. van Hees en Zonen BV), Frits Houtman (Rijkswaterstaat), Henk Kuipers (CROW), Aart van Ommen (Waterschap Drents Overijsselse Delta), Jeroen Oosthof (gemeente Zwolle), Niels Ruijter (NVTB Verbond Toelevering Bouw), Jacques Teunissen (CROW), Jan van Ulst (De Groenmakers), Ron Wesseling (Bouwend Nederland), Marco Westhuis (Witteveen+Bos).

Contactpersoon: Jacques Teunissen
jacques.teunissen@crow.nl

Beheerders

Beheerder groep
Beheerder groep
Beheerder groep
3
Leden
Besloten
Groep
0
Bijdragen
4 oktober 2019
Opgericht
HomeGroepen