Werkgroep Asfalt (WGA)

Opgericht op: 4 oktober 2019

Omschrijving

Deze werkgroep heeft een ‘permanent’ karakter omdat er op dit vakgebied, m.n. ook in Europees verband (CEN), nog voortdurend ontwikkeling plaatsvindt, die moet worden vertaald in praktisch toepasbare (RAW-) kennis.

Taken van de werkgroep Asfaltverhardingen zijn:

- Overeenstemming bereiken over de vorm en inhoud van de RAW-systematiek op het vakgebied van asfaltverhardingen, vanuit signalering van sectorbehoeften.
- (Door)Ontwikkelen van de RAW-systematiek op dit vakgebied, inclusief het in een toepasbare vorm vastleggen voor gebruik in ‘moderne’ contractvormen (hybride en UAVgc).
- Signaleren van (en zo nodig invloed uitoefenen op) ontwikkelingen ter zake van Europese normen (door personele unie met desbetreffende werk- en taakgroepen van TC227) en het fungeren als klankbord voor Nederlandse vertegenwoordigers in Europese normeringscommissies. Nagaan van eventuele consequenties voor de Nederlandse contractregelgeving en zo nodig daarop afstemmen van de RAW.
- (Doen) Verzamelen van data zodat derden (partijen in de dagelijkse praktijk) kunnen verifiëren dat functioneel gespecificeerde asfaltverhardingen voldoen aan de gestelde eisen, of eventuele ter zake doende problemen met contracten zelf kunnen oplossen. Zonodig initieert en coördineert de werkgroep hiervoor eventueel benodigd onderzoek op het vakgebied.

Contactpersoon: Paul Jansen
paul.jansen@crow.nl

Info

6
leden
Semi-open
groep
0
bijdragen
HomeGroepenRAW Vacatures