Document

Nieuwe versie Normenoverzicht gww beschikbaar

13 februari 2020 | 1 minuut lezen

In de Standaard RAW Bepalingen is opgenomen dat CROW periodiek het Normenoverzicht gww opstelt en publiceert. Hiermee wordt gewaarborgd dat het Normenoverzicht gww aansluit bij de meest actuele stand van normen. CROW streeft ernaar om twee keer per jaar een geactualiseerde versie te publiceren.

Hier vind je de meest actuele versies en de link naar het volledige archief van normenoverzichten 2008-2018.

In het Normenoverzicht gww staan de NEN-normen die van toepassing zijn in de grond-, water- en wegenbouw. Gebruik het overzicht om de specificaties van de normen op te zoeken op de site van de NEN. Als u de RAW-systematiek gebruikt, gelden deze normen automatisch voor uw bestek.

De UAV (paragraaf 2 lid 2) verlangt dat in een bestek technische normen van toepassing worden verklaard. Dit betekent voor de bestekschrijver dat hij alle op het werk van toepassing zijnde normen in het bestek moet vermelden.

Voor een RAW-bestek geldt dat alle normen die zijn opgenomen in het ‘Normenoverzicht gww’ automatisch van toepassing zijn op het RAW-bestek (Standaard RAW Bepalingen artikel 01.01.01  lid 02). U hoeft dus alleen  nog de eventuele normen die NIET in het Normenoverzicht gww staan van toepassing te verklaren in zijn bestek. Het zal daarbij vooral gaan om buitenlandse normen en om normen die nog niet zijn vastgesteld.

Bekijk hier eerder gepuliceerde Normenoverzichten.

1 document en 1 link toegevoegd
HomeGroepen