Document

CE-markering en informatiedragers voor asfaltmengsels

4 oktober 2019 | 1 minuut lezen

Elke producent van asfaltmengsels is, in het kader van de Verordening Bouwproducten (CPR), verplicht om bij elk mengsel een zogenaamde Prestatieverklaring (DoP) te verstrekken en een CE-markering op het bouwproduct of op de begeleidende documenten te voeren. Om onjuiste interpretatie te voorkomen heeft de Vakgroep Bitumen Werken van Bouwend Nederland, voor producenten, afnemers en opdrachtgevers op een rij gezet (inclusief een tweetal voorbeelden) welke informatie in dat kader aangeleverd moet worden. Voor RAW-gebruikers, en ook voor opstellers van geïntegreerde, of hybride contracten, is het van belang hiervan op de hoogte te zijn.

1 document toegevoegd
HomeGroepen