Document

Normenoverzicht gww

25 januari 2022 | 1 minuut lezen

In de Standaard RAW Bepalingen is opgenomen dat CROW periodiek het Normenoverzicht gww opstelt en publiceert. In beginsel doet CROW dit 2 keer per jaar.

Hier vind je de meest actuele versies en de link naar het volledige archief van normenoverzichten.

In het Normenoverzicht GWW staan de NEN-normen die van toepassing zijn in de grond-, water- en wegenbouw. Gebruik het overzicht om de specificaties van de normen op te zoeken op de site van de NEN. Als je de RAW-systematiek gebruikt, gelden deze normen automatisch voor je bestek.

De UAV (paragraaf 2 lid 2) verlangt dat in een bestek technische normen van toepassing worden verklaard. Dit betekent voor de bestekschrijver dat hij alle op het werk van toepassing zijnde normen in het bestek moet vermelden.

Voor een RAW-bestek geldt dat alle normen die zijn opgenomen in het ‘Normenoverzicht gww’ automatisch van toepassing zijn op het RAW-bestek (Standaard RAW Bepalingen artikel 01.01.01  lid 02). Je hoeft dus alleen nog de eventuele normen die NIET in het Normenoverzicht GWW staan van toepassing te verklaren in zijn bestek. Het zal daarbij vooral gaan om buitenlandse normen en om normen die nog niet zijn vastgesteld.

1 document en 1 link toegevoegd
HomeGroepenRAW Vacatures