Document

RAW-systematiek; Handleiding Hoofdstuk 01

Profielfoto van Dik Berkheij
8 juli 2024 | 1 minuut lezen

Deze handleiding geeft een toelichting op de Standaard RAW Bepalingen en de Catalogus Bepalingen. Op sommige plekken wordt ook verwezen naar delen uit het bestek. 

Advies is om eerst de eerder gepubliceerde handleiding 00 ‘Algemeen’ (zie Handleiding 00) door te nemen voordat de handleiding op deze pagina wordt geraadpleegd. Veel van de in deze handleiding opgenomen begrippen worden namelijk in 00 ‘Algemeen’ toegelicht. 

De artikelen 01.01.02 t/m 01.01.10 hebben betrekking op de aanbestedingsprocedure en zijn alleen van toepassing in de aanbestedingsfase van een RAW-bestek, als het artikel van toepassing is verklaard in de aankondiging van de opdracht of in de aanbestedingsleidraad (inschrijvingsleidraad) of een ander aanbestedingsdocument.

1 document toegevoegd