Documenten

Zoeken & filter Zoeken & filter
Zoeken
Geplaatst door professional
Categorie
Reset

De wegdekcorrectie voor geluid van wegverkeer 2012 (publicatie 316)

De CROW-publicatie ‘De wegdekcorrectie voor geluid van wegverkeer 2012’ beschrijft hoe het effect van het wegdek op de geluidsproductie door passerende voertuigen in rekening wordt gebracht.

Handboek visuele inspectie 2011 (publicatie 146A)

Het ‘Handboek visuele inspectie 2011’ beschrijft de systematiek voor het visueel inspecteren van wegen en de gereedschappen die daarbij nodig zijn.

Richtlijn bewegwijzering 2014 (publicatie 322)

In deze publicatie komen aan bod: het aanduidingenbeleid, de bewegwijzeringssystematiek, de basisprincipes van bewegwijzering, het bordontwerp en de configuratie van de bewegwijzering.

Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018

Standaardkwaliteitsniveaus voor onderhoud.

Verantwoord aanbrengen elementenverharding (publicatie 324)

Afweging tussen handmatig en mechanisch straatwerk.

Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt - teerhoudendheid, onderzoek en selectieve verwijdering (publicatie 210)

Een grote hoeveelheid regels en wetten omschrijft hoe u in de wegenbouw met vrijkomend asfalt moet omgaan.

Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen 2015 (publicatie 207)

Bebakening en markering spelen een belangrijke rol bij de uniforme inrichting van de weg.

Werken in en met verontreinigde bodem (publicatie 132)

Richtlijn voor veilig, zorgvuldig en risicogestuurd werken.