Nieuwsbericht

Helpdeskvraag: Beeldkwaliteit: onduidelijke bepalingen en het opleggen van kortingen

Profielfoto van Lars Birkholz
14 september 2023 | 3 minuten lezen

Wij hebben een vraag over maaien van een grasveld en daarbij onduidelijke bepalingen en het opleggen van kortingen. Van toepassing is de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2018.

  • Dat zijn verschillende vragen. Laten we beginnen bij de eerste.

In het bestek is de resultaatsverplichting Beheersen grashoogte-gazon (hoofdcode 51.28.01) opgenomen. Bij de deficode is een 9 gebruikt met daarbij de tekst: “Inclusief beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels en onkruid”. Vervolgens staat er ook type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen, afvalbakken, speel- en straatmeubilair, e.d, zonder een aantal te benoemen.

Ik zit het zo te lezen en denk bij mijzelf: “Klopt dit wel, is dit wel conform de RAW”.

  • Hier gaan inderdaad een paar zaken niet goed. Ten eerste, de bestekschrijver heeft in de software de mogelijkheid om aanwijsteksten aan te zetten. Het lijkt erop dat die hier uit stonden. In deze aanwijstekst staat namelijk dat het aantal en aard van aanwezige obstakels vermeld dient te worden. Het soort obstakels is wel vermeld maar niet het aantal. Deze informatie heb je nodig voor het bepalen van de prijs per eenheid.

Hier moet ik dus een vraag over stellen?

  • Dat klopt, want volgens mij maakt het echt wel uit of er één obstakel of 40 obstakels per are staan. Ten tweede is gebruik gemaakt van een deficode 9. De tekst die hier nu is ingevuld is door de bestekschrijver zelf opgesteld. Hier had deficode 1 gekozen moeten worden. In de begeleidende aanwijstekst staat dan dat verwezen dient te worden naar bestekspostnummer(s). Zelfs de hoofdcode ’s voor deze werkzaamheden worden benoemd, namelijk 51.28.12 voor het beheersen van onkruid en 51.28.04 is bedoeld voor het beheersen van gras rondom obstakels en bomen. Nu is ‘alles’ samen gevoegd in één resultaatsbeschrijving, maar de bijbehorende werkzaamheden zijn niet kostenhomogeen.

Ja, dat snap ik wel. Voor het maaien heb ik een andere prijs per eenheid dan voor het beheersen van het gras rondom obstakels en bomen.

  • Dan nu de tweede vraag, deze ging over het opleggen van kortingen. Kunt u de vraag iets specifieker stellen?

Het is ons bekend dat wij als aannemer altijd 100% aan de gevraagde beeldkwaliteit moeten voldoen. Daar doen we ook ons uiterste best voor. Echter hebben wij ook te maken met schaarste aan personeel en de veranderingen in het klimaat. De groeiseizoenen veranderen, perioden van nattigheid en droogte duren veel langer. Hier proberen wij als aannemer zo goed mogelijk op in te spelen. Nu voldoen wij op enkele plekken niet aan het gevraagde beeld en krijgen we gelijk een korting opgelegd. Deze is gewoon conform artikel 01.24.09 van de Standaard RAW Bepalingen 2020, dus daar hoort u mij niet over.

  • U geeft dus aan niet te voldoen aan het bestek en u krijgt een korting opgelegd conform contract. Ok, en wat speelt er nog meer.

Het probleem is dat wij ook heel veel besteksmeldingen krijgen, vaak zijn dit klachten van bewoners die door de gemeente worden doorgezet in de vorm van een besteksmelding. Hier moeten we dan op reageren en dat doen we ook netjes. Maar door alle besteksmeldingen moet ik personeel weghalen die bezig zijn met de reguliere besteksposten. Gevolg, ik ga als het ware steeds verder achter lopen omdat ik besteksmeldingen aan het oplossen ben.

Dus de kans is aanwezig dat ik vandaag in straat X een besteksmelding oplos over het maaien van grasveld terwijl over 3 werkdagen de reguliere maaiploeg ook in straat X komt.

Hoe moeten we hier mee omgaan?

  • Zoals je zelf aangeeft, de opdrachtgever doet precies wat in het contract en de Standaard staat. Daarmee staat deze in zijn recht. Echter dit is niet de gedachte achter de KOR. Op dit moment hebben we daarvoor het communicatieschema 'Klimaatinvloeden op beeldbestekken’ van de VHG voor. Het gaat erom dat je dit soort aspecten bespreekbaar maakt.

Ik ga dit schema maar eens bestuderen en een gesprek aangaan met de opdrachtgever.

  • Halverwege september komt de KOR 2023 uit, een onderdeel daarbij is een uitgebreide handleiding. Deze handleiding gaat verder met dit kwaliteitsschema en ook met een escalatieladder. Deze ladder gaat vooral over communiceren en niet direct over het opleggen van een korting. Hier heb je nu niets aan, maar hiermee probeert CROW alle partijen te helpen bij het toepassen van beeldkwaliteit.

    In de cursussen Beeldkwaliteit in RAW en Inspecteur beeldkwaliteit die zijn aangepast aan de KOR 2023 wordt ook aandacht besteed aan deze handleiding.

Ik ga de KOR 2023 gelijk maar bestellen en de handleiding door lezen. Bedankt voor de uitleg.

Graag gedaan en tot een volgende keer.