Nieuwsbericht

Helpdeskvraag: Uitstel van oplevering en/of een eventuele korting

Profielfoto van Rob van Maanen
25 september 2023 | 3 minuten lezen

Gemiddeld bemant RAW collega Rob van Maanen één dag in de week de RAW-helpdesk. Zo ook vorige week toen hij de volgende vraag binnen kreeg van bedrijfsleider Kees.

Kees:

We zijn het afgelopen jaar met een werk bezig geweest waar van alles gebeurd is. Behoorlijk wat onwerkbaar weer, een hoop bestekwijzigingen, materialen die niet geleverd werden etc. etc.
Nu dreigt de opdrachtgever ons een korting op te leggen wegens te late oplevering.

Mag dit zomaar? Is hier iets voor geregeld en hoe hier dan mee om te gaan?

Rob:

Nou Kees, dat zijn veel dingen bij elkaar, die je in drie zinnen op noemt.
Nee, dit mag niet zomaar en ja hiervoor zijn dingen geregeld in de UAV:

Ik begrijp dat de tijdsduur van jullie werk is uitgedrukt in het bestek in 200 werkbare dagen en niet op basis van een vaste einddatum. Ik neem je mee in een aantal stappen.

A) Tijd consequenties t.g.v. onwerkbaar weer en wie bepaalt dat?

De UAV 2012 schrijft in paragraaf 8 lid 2:

“Indien een termijn is uitgedrukt in werkbare werkdagen, worden werkdagen , respectievelijk halve werkdagen als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door omstandigheden buiten aansprakelijkheid van de aannemer gedurende tenminste vijf uren, respectievelijk twee uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kon worden gewerkt.”

Onwerkbaar weer hangt dus niet alleen af van het weer, maar ook van de werkzaamheden.

Zo kan vijf graden vorst onwerkbaar zijn voor het aanbrengen van PVC, maar kan ik met vijf graden vorst uitstekend grondverzet uitvoeren.

Deze tijd(consequenties) wordt in samenspraak tussen de directie en aannemer bepaald en geadministreerd in hun dagboek en wekelijks in het weekrapport. (Lees UAV par 27 m.n. lid 1).

B) Tijd consequenties t.g.v een bestekwijziging?

Mocht de opdrachtgever bestekwijzigingen doorvoeren moet je ook hier de tijd(consequenties) van in kaart brengen (Lees UAV par 36 lid 6) en administreren.

C) Tijd consequenties t.g.v te laat geleverde materialen?

Hierbij moet altijd eerst de vraag stellen:

1.           Moest de aannemer de materialen leveren (“L” bestekpost)?

2.           Moest de opdrachtgever de materialen leveren/ter beschikking stellen (“T” bestekpost)?

Als de aannemer de materialen te laat levert komen de tijdconsequenties voor zijn rekening

Als de opdrachtgever de materialen te laat levert komen de tijdconsequenties voor zijn rekening. Net als in het normale leven …… “de veroorzaker betaald”

D) Vaststellen tijdconsequenties/uitloop op het kritieke pad?

Kees, in jouw voorbeeld moet je de vraag stellen: Hoeveel van deze tijd (A en/of B en/of C) valt op het kritieke pad? (Kritieke pad = het activiteiten pad wat direct invloed heeft op (overschrijding) van de opleverdatum (Lees UAV par 10 lid 1)).

Ik geef een voorbeeld:

-             Tijdconsequenties/uitloop t.g.v. A en/of B en/of C bij het leggen van de riolering heeft bijna altijd direct wél invloed op de oplever datum, ligt derhalve wél op het kritieke pad.

-             Tijdconsequenties/uitloop t.g.v. A en/of B en/of C bij het plaatsen van vijf extra vlaggenmasten heeft géén direct invloed op de oplever datum, ligt derhalve niét op het kritieke pad.

Tips om veel discussies (achteraf) te voorkomen:

1.           Hou gedurende de uitvoering een (Excel)lijstje bij met vermelding van alle bestekwijzigingen en andere aanleidingen die tijdconsequenties/uitloop tot gevolg kunnen hebben.

2.           Vermeld de totale hoeveelheid tijdconsequentie/uitloop per item.

3.           Vermeld de hoeveelheid tijdconsequenties/uitloop die invloed heeft op het kritieke pad per item.

Alle vragen nog even op een rijtje die je jezelf moet stellen:

1.           Wie is de veroorzaker?
2.           Hoeveel is de totale tijdconsequentie/uitloop?
3.           Valt deze tijdconsequenties/uitloop überhaupt op het kritieke pad?
4.           Zo ja, hoeveel procent van deze tijdconsequentie/uitloop op het kritieke pad?
5.           Het antwoord van vraag 4 is de tijdsduur per item welke in aanmerking zou komen voor uitstel van oplevering (Lees UAV par 8 m.n. lid 4)
6.           Slechts het aantal dagen wat de aannemer daarna nog over zijn opleverdatum heen zou gaan, komen in aanmerking voor de korting clausule (lees UAV 42 en bestek Deel 1.05 Tijdsbepalingen)

Belangrijk om te weten is dat alles al geregeld is in de UAV! Maar hierbij moet je de zaken wel goed en consequent vastleggen in je administratie.

Kees heb ik je met deze uitleg een duidelijk(er) beeld kunnen geven hoe het geregeld is? Hoe je gezamenlijk, met uitstel van oplevering/en de kortingclausule om zou kunnen/moeten gaan?

Kees: “Best een goed boekje die UAV. Vanaf nú ga ik bij ons dat (Excel)lijstje verplichten!

RAW helpdeskvragen
Benieuwd naar meer uitgewerkte helpdeskvragen?
Die lees je hier.

Profielfoto van Jan Knol
9 maanden geleden
Profielfoto van Jan Knol
9 maanden geleden

Mooie, steeds terugkerende vraag van Kees. Nog mooier, helder antwoord, waar 't nog eens goed op een rijtje is gezet Rob!