Nieuwsbericht

Terugkoppeling Verkenningsmiddag MKI in het RAW-bestek

Profielfoto van Barbara Hasselaar
18 maart 2024 | 3 minuten lezen

Tijdens 3 verkenningsmiddagen zijn we met ruim 100 deelnemers het gesprek aangegaan om te onderzoeken of en hoe MKI (Milieukostenindicator) een plek kan krijgen in de RAW-systematiek.

Als voorloper op deze 3 bijeenkomsten is er door RHDHV een kennispaper opgesteld met overwegingen voor implementatie van MKI in de RAW-systematiek. Alle deelnemers hebben dit kennispaper ook voor de bijeenkomst ontvangen. Dit is nu ook terug te vinden op RAW.nl en de interesse hiervoor is enorm. Dat we dus een hot topic bij de kop hebben gevat, mag duidelijk zijn.

Rode draad
Tijdens de gespreksrondes bij de bijeenkomst zijn een aantal vragen besproken. De input op die vragen geven CROW meer inzicht in de kennis en behoefte van gebruikers op het gebied van MKI en de toepassing daarvan in de RAW-systematiek. Dit is nog geen harde richting of zijn nog geen zaken die CROW direct gaat oppakken, maar juist input voor de op te richten werkgroep die met deze informatie aan de slag kan. Het geeft namelijk wel een behoefte en ook mogelijkheden weer.

Duidelijk is dus dat we nog niet bij de stap zijn dat alles helder is. Juist daarom moet er een RAW-werkgroep aan de slag om MKI, met alle input uit de verkenningsmiddagen, concreet te maken voor de RAW-systematiek.

Feit is wel dat als je sowieso MKI opneemt, je impact maakt. Impact die groots kan zijn, door het op een uniforme wijze op te nemen, we een standaard basis bieden, in een betrouwbare systematiek en dus ook praktisch toepasbare en betrouwbare kennis rondom MKI. Waarmee innovatie kan worden beloond en we hierdoor zeker het peloton mee krijgen.

Als het gaat om het opnemen van MKI in de RAW-standaard geeft het merendeel van de deelnemers aan dat het gaat om de combinatie van een standaard eis en het opnemen in resultaatbeschrijvingen.
Oftewel; als standaardeis op productniveau voor producten die het meest volwassen zijn op het gebied van MKI. Dan hebben we het over asfalt, beton en elementenverharding. Pak bovenstaande dan ook vooral per hoofdstuk aan en zet kleine stappen.

Ook was de vraag welke fase van de Levenscyclus realistisch zijn om mee te nemen?
Hiervoor uitgaande van onderstaande fasen.
Grootste gemene deler bij deze vraag was het meenemen van de Fasen A1 – A3.
A1 Winning van grondstoffen + A2 Transport + A3 Productie.  Over de overige fasen zijn wel ideeën, maar dit moet door de werkgroep worden opgepakt en concreet worden gemaakt.

  

Tot slot de vraag: Hoe krijgen we betrouwbare MKI-eisen?
Belangrijk is dat deze eisen onafhankelijk zijn opgesteld. Veel partijen die werden genoemd zijn de NMD, CROW en Bouwcirculair. Maar ook het betrekken van brancheverenigingen is een mogelijkheid.

Om dit te onderzoeken wil CROW sowieso afstemming hebben met NMD en Bouwcirculair.

Wat we ook hebben meegekregen van de deelnemers.

  • Hou het simpel! Start laagdrempelig met betrouwbare en haalbare MKI-waarden. Zie dit als een startpunt waarna in latere fase de lat hoger kan worden gelegd.
  • Voorkeur om te starten met een standaardeis. Vooral met als doel om iedereen te laten wennen.
  • Start met materialen waarvoor er al MKI-eisen op de plank liggen zoals elementenverharding en asfalt.
  • Vermijdt de wetenschappelijke benadering van MKI tot op het ‘boutje-niveau’. Blijf bij de hoofdlijnen.
  • Let op de negatieve aspecten als het gaat op de beperkte Fasen scope A1- A3
  • Duidelijk aangeven wat de methode is om een MKI-waarde vast te leggen. Deze methode verwoorden in de bepalingen.
  • Zorg dat iedereen mee gaat en mee kan komen, koplopers versus peloton.
  • Maak het voor kleine opdrachtgevers en kleinere aannemers makkelijk om MKI toe te passen. Een standaard.

Hoe nu verder?

Op dit moment zoeken we nog een aantal opdrachtgevers en aannemers om deel te nemen aan de op te starten RAW-werkgroep. Als deze compleet is, gaat deze werkgroep starten.
De werkgroep zal een concrete opdracht meekrijgen. Hiervoor staan collega’s Tom de Water en Mark van der Sluys aan de lat.

Dus: Ben jij werkzaam bij een opdrachtgever of aannemer en wil jij een bijdrage leveren aan het concreet toepasbaar maken van MKI in de RAW-systematiek?
Meld je dan vooral aan. Hoe eerder de werkgroep compleet is, hoe eerder we kunnen starten en voor al de gebruikers aan de slag!

Wil je meer weten over wat het inhoudt om als RAW-werkgroeplid aan de slag te gaan?
Bekijk dan ‘Mogen wij kennis met je maken?’.

Heb je daarna toch nog vragen neem dan ook gerust contact op met Tom of Mark.

Presentaties en Kennispaper (linkjes volgen zodra het bericht op RAW.nl staat)

Bekijk hier het Kennispaper Overwegingen MKI in RAW