Nieuwsbericht

Expertsessie SEB in RAW - de terugblik

Profielfoto van Barbara Hasselaar
25 maart 2024 | 3 minuten lezen

De GWW-sector is volop aan het verduurzamen. Schoon en Emissieloos Bouwen is hierin een belangrijke stap die steeds meer vorm begint te krijgen. Dit is terug te zien in het convenant SEB met hierin verschillende groeipaden dat door een groot aantal opdrachtgevers, marktpartijen en brancheverenigingen is ondertekend.

Onze verwachting is dat we het uitvragen van SEB met één van de groeipaden steeds vaker gaan terugzien in contracten. Met RAW willen wij gebruikers van de RAW-systematiek faciliteren met catalogus bepalingen. Door CROW opgestelde catalogus bepalingen die zijn opgenomen in de softwarebestekschrijfprogrammatuur kunnen er voor zorgen dat er uniformiteit ontstaat bij de bestekken die op de markt komen. Deze bepalingen zijn dan weer in lijn met de ‘Leidraad Schoon en Emissieloos Bouwen in de aanbesteding’ die eind 2023 door CROW is gepubliceerd.

Tijdens een expertmeeting zijn wij met deelnemers het gesprek aangegaan om te verkennen hoe SEB (Schoon en Emissieloos Bouwen) een plek kan krijgen in de RAW-systematiek en vooral ook wat wij naast de diverse groeipaden ook zouden moeten regelen in de RAW-systematiek.

De uitgenodigde deelnemers kwamen uit verschillende geledingen: aannemers, opdrachtgevers, brancheorganisaties en een netbeheerder.

Expertmeeting
Tijdens de expertmeeting is uitgebreid stilgestaan bij de verantwoordelijkheid voor het aanleggen van een eventueel benodigde stroomvoorziening die door de aannemer kan worden gebruikt tijdens de uitvoering van een werk.

Binnen de expertmeeting was er een breed bewustzijn van de rol die opdrachtgevers moeten spelen bij het voorzien in stroomvoorzieningen. Opdrachtgevers zijn immers al vroeg op de hoogte van het feit dat een werk vroeg of laat op de markt zal gaan komen. Bij het opstellen van een schetsontwerp of voorontwerp kan de behoefte aan een aanvullende stroomvoorziening door opdrachtgevers bij netbeheerders onder de aandacht worden gebracht.

Als onduidelijk is welke stroomvoorzieningen benodigd zijn voor een werk, is een marktconsultatie aan te bevelen.

Bij de uitvoering van werken is de aannemer normaliter verantwoordelijk voor de betaling van de brandstofkosten. Bij een werk dat (gedeeltelijk) met geëlektrificeerd materieel wordt uitgevoerd, zou dit volgens deelnemers aan de expertmeeting zeker niet anders moeten zijn.

Gelet op recente ervaringen met sterk schommelende energietarieven is wel breed opgeroepen om aandacht te hebben voor het betalen van een redelijke vergoeding van de energiekosten en in het kader daarvan het treffen van een risico- of indexeringsregeling.

Denk bij het beschikbaar stellen van een werkterrein zeker ook aan de ruimte die het op te laden materieel, al dan niet via batterijpakketten, inneemt.

Er ligt duidelijk nog een uitdaging om praktische handvatten te bieden voor het monitoren van de inzet van emissieloos materieel en het nakomen van contractuele verplichtingen hieromtrent.

Hoe nu verder? 
Om één van de groeipaden van SEB in RAW-bestekken van toepassing te verklaren, ligt op dit moment in concept een serie RAW-catalogus Bepalingen gereed waarover verder zal worden gesproken met onze Juridische en Bestekstechnische Commissie.

Daarnaast zien wij mede vanuit de Expertmeeting voldoende aanleiding om nog een stap verder te gaan met het opzetten van bepaling omtrent Schoon en Emissieloos Bouwen. Deze zien met name op de verantwoordelijkheid, risicoverdeling en borging van de verplichtingen.

Hiervoor zal een RAW-werkgroep worden opgericht. Op dit moment zoeken we nog een aantal opdrachtgevers en aannemers om deel te nemen aan deze op te starten RAW-werkgroep.
De werkgroep zal een concrete opdracht meekrijgen. Hiervoor staan collega’s Tom de Water en Mark van der Sluys aan de lat. 

Dus: Ben jij werkzaam bij een opdrachtgever en wil jij een bijdrage leveren aan het concreet breed toepasbaar maken van SEB in de RAW-systematiek? Meld je dan vooral aan.

Wil je meer weten over wat het inhoudt om als RAW-werkgroeplid aan de slag te gaan? 
Bekijk dan ‘Mogen wij kennis met je maken?’. 

Heb je daarna toch nog vragen neem dan ook gerust contact op met Tom of Mark

Sjoerd Geijzen – KWS
Michael Zijlmans – Gemeente Tilburg
Joost van der Wal – Provincie Drenthe
Wilco Verkade - Gemeente Den Haag
Giedo Kup – Enexis
Daan van Schijndel – Krinkels
Sebastiaan Joosten – Mourik
Nico Willemsen - Cumela
Joost Fijneman – CROW
Tom de Water – CROW
Mark van der Sluys - CROW