Nieuwsbericht

Nieuwe versie Normenoverzicht gww beschikbaar - versie juli 2024

Profielfoto van Jacques Teunissen
4 juli 2024 | 1 minuut lezen

In de Standaard RAW Bepalingen is opgenomen dat CROW periodiek het Normenoverzicht gww opstelt en publiceert. Hiermee wordt gewaarborgd dat het Normenoverzicht gww aansluit bij de meest actuele stand van normen. CROW streeft ernaar om twee keer per jaar een geactualiseerde versie te publiceren. Er is recent een nieuwe versie van het Normenoverzicht gww gepubliceerd op de website van CROW. Het betreft de versie ‘juli 2024’.

Waarom actualiseren?

De UAV (paragraaf 2 lid 2) verlangt dat de op het werk van toepassing zijnde technische normen in het bestek van toepassing worden verklaard. Wanneer een bestekschrijver voor het opstellen van het bestek gebruik maakt van de RAW‑systematiek, geldt dat alle normen die zijn opgenomen in het ‘Normenoverzicht gww’ automatisch van toepassing zijn verklaard. Dit is geregeld in artikel 01.01.01. lid 02 van de Standaard RAW Bepalingen. Dit maakt het voor de bestekschrijver een stuk makkelijker. Hij hoeft alleen nog de eventuele normen die niet in het Normenoverzicht gww staan van toepassing te verklaren. Het zal daarbij vooral gaan om buitenlandse normen en om normen die nog niet zijn vastgesteld. 

Ga direct naar de versie juli 2024.

Of bekijk het archief van eerder gepubliceerde versies van het Normenoverzicht gww.