Nieuwsbericht

Spelregelliefhebber René Wijma en zijn passie voor de RAW-systematiek

Profielfoto van Barbara Hasselaar
27 oktober 2020 | 2 minuten lezen

“Het is een kunst om een goed bestek te maken. Alle bestekken zijn project specifiek en maatwerk. Dit vergt persoonlijke aandacht en vakmanschap. Dankzij de RAW-systematiek teken je gedetailleerd een bestek uit wat leidt tot een plan van aanpak, dat je vervolgens stapsgewijs kunt uitrollen. Op naar RAW 2030”, aldus René Wijma Senior projecttechnicus Infra, Water en Natuur bij Mug Ingenieursbureau. Wijma is een RAW-ambassadeur,  spelregelman en hielp CROW vanuit die passie met RAW 2020.

Waarom René Wijma veel energie steekt in het optimaliseren van RAW
Het was een roerig jaar. In deze tijd viel Wijma terug op betrouwbaarheid van RAW. Wijma voelt dat vertrouwen, eigenlijk al jaren, bij de RAW-systematiek. Hij werd bij MUG Ingenieursbureau 10 jaar geleden dé specialist op het gebied van bestekken. Er gaat geen bestek de deur uit zonder dat Wijma het grondig heeft gecheckt. Hij is scherp op teksten en uniformiteit. Wijma besteedde 24 uur aan de controle voor de nieuwe RAW 2020, een mate van betrokkenheid die door CROW enorm wordt gewaardeerd.

                                                 24uur RAW optimaliseren vanuit passie en verantwoordelijkheid
 

Wat Wijma heeft toegevoegd aan ‘de nieuwe’ RAW 2020
In 2020 besteedde Wijma - thuis en tussendoor – tijd aan de inhoud van de RAW 2020. Hij ging hoofdcodes en deficodes langs. Het was arbeidsintensief om te kijken naar de werk categorieën en hoe deze met elkaar corresponderen, zegt Wijma, die zijn werk altijd met veel plezier doet. Hij ziet vooral de tekstuele inhoud en de uniformiteit als uitdaging en besteedt daar dan ook veel tijd en aandacht aan.

‘RAW blijft de komende decennia leidend’
Volgens Wijma is RAW de komende jaren nog dé manier voor het maken van een betrouwbaar en professioneel bestek. “De systematiek is sterk en effectief. Er is duidelijkheid voor de opdrachtgever, aannemer en alle belanghebbenden in het proces.” Ook waardeert Wijma dat hij CROW altijd kan bellen voor opheldering en inspiratie.

“De handvatten die CROW aanreikt helpen mij op weg en via het nieuwe kennisplatform RAW.nl krijg je op een praktische manier inspiratie en kennis van collega’s uit het veld. Ik heb al wat tijd gespendeerd bij de RAW-weetjes en ik ontdek steeds meer mogelijkheden op dit nieuwe kennisplatform.”

Wat zou je graag nog willen aanscherpen of verbeteren in RAW?
Ik mis het onderdeel terreininrichting in de RAW 2020. Dit zat er niet in, maar al sinds 2000 is daarvoor wel een werkcategorie gereserveerd. Er kan nu geen goede hoofdcode aan worden gehangen. Wijma geeft aan dat hij nu moet refereren naar hoofdstuk 61 van de RAW 2010, maar eigenlijk bestaat deze dus niet meer.

Ander onderwerp waar Wijma graag wat aandacht voor ziet in de toekomst is dat je  regelmatig een 99 post moet toepassen, omdat een activiteit niet in de catalogus met resultaatsbeschrijvingen staat. Wijma dat zou eigenlijk graag anders zien, uniformiteit is bij ons het uitgangspunt.

Over Ingenieursbureau MUG en René Wijma
MUG Ingenieursbureau is een onafhankelijk en landelijk opererend ingenieursbureau. Zij levert ontwerp-, advies- en ingenieursdiensten binnen de disciplines infra, milieu, archeologie, geo-ICT & geo-info en energie. Dit doen zij voor overheden en opdrachtgevers uit de private en publieke sector.

RAW kan nog jaren mee in de toekomst
“Bij RAW weet je zeker wat je krijgt, doordat het betrouwbaar en eenduidig is voor alle betrokken partijen, van opdrachtnemer tot opdrachtgever. Voor mensen die visueel ingesteld zijn en van details houden is RAW erg geschikt, zegt Wijma. UAV-gc is misschien iets meer van de grote lijnen, RAW ook echt van de inhoud en detailniveau. Het is echt een kunst om een goed bestek te maken. Alle besteken zijn project specifiek en dus maatwerk. Dit vergt (persoonlijke) aandacht en vakmanschap. Dankzij RAW teken je heel gedetailleerd een bestek uit dat moet leidden tot een plan van aanpak, dat je stapsgewijs kunt implementeren. Op naar RAW 2030”, zegt René Wijma.


René Wijma