Nieuwsbericht

RAW helpdeskvraag: Hoe moet je om gaan met de (Pre)Contractuele “Waarschuwingsplicht”?  

14 september 2021 | 3 minuten lezen

Gemiddeld zit ik 1 dag in de week aan de helpdesk. Zo ook vorige week toen ik de volgende vraag binnen kreeg van Uitvoerder Mohamed.

Er blijkt een fout in het bestek te zitten en nu zegt de Toezichthouder dat we dit bij inschrijving al had moeten melden. Maar mijn assistent uitvoerder kwam deze week met deze fout bij me. Wat moet ik hier nu mee?  Wij zijn er toch niet voor om de kwaliteit van het bestek te controleren?

Na wat praten kwamen we eigenlijk op een andere/algemenere vraag uit;

Hoe moet je om gaan met de (Pre)Contractuele “Waarschuwingsplicht”?  

Eerst even de vraag, wat is Precontractuele en wat is Contractuele waarschuwingsplicht?

 • Precontractueel; de voorbereiding en aanbestedingsfase voorafgaand aan het versturen van de opdrachtbrief. Voorafgaand aan het zetten van "de handtekening";
 • Waarschuwingsplicht heeft ieder burger van Nederland en is geregeld in de Nederlandse wet (7:754), dus ook tijdens het maken van bijvoorbeeld een RAW bestek.
 • Contractueel; ná het versturen van de opdrachtbrief, “de handtekening”, dit heet Contractuele waarschuwingsplicht. In deze fase is de UAV van toepassing.
 • Los van het feit dat in de UAV de Nederlandse Wet van toepassing wordt verklaard (2-3), staat in de UAV de waarschuwingsplicht nog zeven maal vernoemd (o.a. 6-14, 29-2, 36-1a)

Een uitgangspunt wat denk ik iedereen begrijpt;

“Iedereen die iets doet, is verantwoordelijk voor wat hij doet”

 • dus een bakker moet goede broden bakken,
 • een schoenmaker moet goed schoenen repareren,
 • een bestekschrijver moet goede bestekken schrijven (conform de RAW systematiek, ook UAV o.a. 5-2, 29-3),
 • en een aannemer moet een RAW bestek goed uitvoeren. (o.a. 6-1).

Maar moet de aannemer dan de kwaliteit van het bestek van de opdrachtgever controleren?

Antwoord;        Ja        en        Nee.

Ja; zodra een aannemer een fout/tekortkoming/omissie in het bestek ziet, moet hij deze melden.

Nee; wanneer een aannemer de desbetreffende fout/tekortkoming/omissie niet heeft gezien/ kunnen zien, kan hij deze ook niet melden.

De scheidslijn tussen “Ja” en “Nee” is niet zo eenvoudig te trekken en wordt juridisch ook wel benoemd/verklaard met het woord "klaarblijkelijk" wat o.a. met de volgende woorden wordt uitgelegd; 

1) Blijkbaarheid 2) Zichtbaarheid 3) Evident 4) Duidelijkheid 5) Grote waarschijnlijkheid 6) Niet beredeneerde zekerheid 7) Zekerheid 8) Apertheid
9) Redelijkerwijs.

Of te wel;

Had de inschrijver/aannemer/Mohamed die fout/tekortkoming/omissie “redelijkerwijs” moeten (kunnen) opmerken en derhalve moeten melden? Was de fout/tekortkoming/omissie klaarblijkelijk?

Het antwoord op deze vraag is niet “zwart-wit” te geven.

Om het waarom hiervan inzichtelijk te maken ……. géén van de woorden 1) t/m 9) is uit te drukken met “een eenheid” erbij. Daarmee niet in een grootheid, “meetbaar” uit te drukken. Kijk maar;

Mag ik van jouw:

 • 2 vierkante meter Zichtbaarheid,
 • 250 gram Redelijkheid,
 • 6 km/uur (Grote) Waarschijnlijkheid,

Samenvattend en Conclusie van dit verhaal. Opdrachtgevers/Bestekschrijvers:

 • Verdiep je eerst gedegen in de RAW systematiek voordat je bestekken gaat schrijven en/of aan het schrijven bent;
 • Laat je bestek gedegen controleren voordat je het bestek bestempeld als “Definitief”;
 • Bezuinig niet op (kennis)kwaliteit;
 • Geef/gun inschrijvers (ruim) de tijd om een inschrijving te maken.

Inschrijvers:

 • Stel (veel) vragen t.b.v. de Nota van inlichting. Dit is in de voorbereiding/inschrijvingsfase voorkomen i.p.v. het hebben van discussies “blussen” in de uitvoeringsfase.

Discussies over fouten/tekortkomingen/omissies in een bestek, en de daarbij behorende meldingsplicht, spelen al jaren en zullen om de hier beschreven redenen ook nog wel even blijven spelen. Hopelijk begrijp je nu het “hoe en waarom” dit zo is. Ik hoop ook dat ik je een aantal inzichten heb kunnen geven hoe hier zelf wat aan te verbeteren en dit soort vragen te reduceren.

Vond je dit een leuk/leerzaam/verhelderend stukje, kijk dan ook eens bij onze RAW-eetjes en RAW-helpdeskvragen