Nieuwsbericht

RAW- helpdeskvraag: Verlengen raamovereenkomst.

2 mei 2022 | 2 minuten lezen

Goedemorgen u spreekt met de helpdesk van de CROW, u had een vraag over het verlengen van een raamovereenkomst?

Goedemorgen, dat klopt, wij hebben als gemeente een raamovereenkomst voor asfaltonderhoud in de markt gezet en die willen we graag verlengen. Mijn collega vertelde mij dat de korting bij een verlenging vervalt, is dat zo?

Ja dat klopt. Wat is er in het bestek opgenomen over de tijdsbepaling?

We hebben in het contract opgenomen dat het werk werd uitgevoerd in 2020 en 2021. In het contract waren twee optionele verlengingen opgenomen, voor 2022 en 2023. We willen nu graag het eerste jaar verlengen.

Dan zit je nu in de eerste verlenging. In de Standaard RAW Bepalingen 2015 is onder artikel 01.21.05 opgenomen dat het percentage voor korting niet van toepassing is op de verlengingen. In de Standaard RAW Bepalingen 2020 is dit opgenomen onder artikel 01.21.04. 

Gevonden. Dus de aannemer hoeft de korting niet meer te rekenen bij de verlenging. En mag ik een raamovereenkomst dan onbeperkt verlengen?

Nee, de looptijd van een raamovereenkomst mag niet langer zijn dan vier jaar (art. 32 lid 2 richtlijn 2004/18 en art. 2.140 lid 2 Aanbestedingswet). Bovendien moet een eventuele optie tot verlenging altijd al bij de aanbesteding kenbaar worden gemaakt. Je mag naemlijk niet langer verlengen dan vooraf is aangegeven. In jullie geval zit je met een overeenkomst van 2 jaar en een optie om 2 keer een jaar te verlengen dus aan de maximale looptijd van 4 jaar.

Ah, dank u. Heb ik nog een laatste vraag: de aannemer gaf aan dat een aantal posten uit de raamovereenkomst niet gebruikt worden en een aantal een forse overschrijding kennen. Kan dit nog meerwerk geven?

Nee, niet direct. Genoemde hoeveelheden in raamovereenkomsten zijn fictief. Ik ga ervan uit dat u een onderbouwing heeft van de hoeveelheden die u in de raamovereenkomst heeft opgenomen?

Ja, dat hebben we. Ze zijn berekent op de hoeveelheden van de voorgaande jaren.

Dan gaat het goed. De Gids Proportionaliteit zegt iets over de hoeveelheden in een raamovereenkomst.

Bij het hanteren van zogenoemde open postenbestekken, of RAW raamovereenkomsten is het noodzakelijk dat een reële inschatting wordt gemaakt van de omvang van de opdracht waarvoor een prijs wordt opgevraagd. De af te geven prijzen kunnen immers nadrukkelijk uiteenlopen afhankelijk van de uit te voeren hoeveelheid resultaatsverplichting. Wanneer de omvang van een bepaalde activiteit vooraf moeilijk is in te schatten, kan het proportioneel zijn voor de betreffende werkzaamheid niet één enkele bestekspost op te nemen, maar prijzen middels een staffelprijs op te vragen voor verschillende hoeveelheden, bijvoorbeeld van 0 tot 100 m2 , van 100 tot 500 m2 etcetera.

Hierin staat dus dat de hoeveelheden wel reëel moeten zijn ingeschat en dus niet uit de lucht gegrepen mogen zijn.

Nee, zoals gezegd, de hoeveelheden waren gebaseerd op voorgaande jaren en we hebben ook staffelingen toegepast.

Dan gaat het volgens mij allemaal goed.

Oké, reuze bedankt, en tot een volgende keer!

Benieuwd naar meer uitgewerkte RAW helpdeskvragen? Bekijk deze op RAW-helpdeskvragen.
RAW-Café: Op woensdag 11 mei organiseren we het RAW-Café met als thema raamovereenkomsten. Benieuwd naar de inhoud en aanmelden?
Dat kan hier!

HomeGroepenRAW Vacatures