Nieuwsbericht

Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023 ligt ter visie

Profielfoto van Barbara Hasselaar
24 november 2022 | 2 minuten lezen

In het voorjaar van 2023 verschijnt de nieuwe CROW Kwaliteitscatalogus openbare ruimte. De Adviesgroep Beeldkwaliteit en een CROW-werkgroep met gecertificeerde inspecteurs hebben afgelopen jaar diverse aanpassingen besproken. Wij vragen je mening over de wijzigingen die zijn aangebracht in de beeldmeetlatten, meetinstructies en definities. Reageren kan tot en met 13 januari 2023.

De overgrote meerderheid van de gemeenten gebruikt de beeldsystematiek. Het is een praktisch middel om het onderhoudsniveau van de buitenruimte te meten en hierover te communiceren met het bestuur en de aannemer. Daarmee is het ook geschikt om te worden toegepast in (RAW-)contracten.

Wat verandert er in de nieuwe kwaliteitscatalogus?

De huidige CROW Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018 biedt ruimte voor verbetering.

Zo zijn in de CROW Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023 de beeldmeetlatten, meetinstructies en definities voor een aantal onderhoudsaspecten duidelijker en simpeler. Daarnaast is in de nieuwe versie van 2023 duidelijker aangegeven welk soort onderhoud geschikt is om op te nemen in het RAW-bestek.. Het advies daarbij is om alleen het (dagelijkse) verzorgingsonderhoud maar niet het technisch onderhoud op te nemen. Ook wordt op dit moment nog hard gewerkt aan een toelichting hoe je kunt aansturen op een goede samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

De aanpassingen die gedaan zijn in de nieuwe beeldmeetlatten en definities hebben direct invloed op de RAW-systematiek omdat deze 1 op 1 worden overgenomen in RAW. Voor de meetinstructies geldt dit in mindere mate. De meetinstructies zijn niet automatisch van toepassing op een RAW-bestek, maar kunnen daarop wel van toepassing worden verklaard. de RAW-Catalogus met bepalingen heeft daarvoor een standaard tekst beschikbaar.

Naar verwachting worden de wijzigingen in RAW die voortvloeien uit de nieuwe KOR opgenomen in de jaarlijkse release van RAW 2023.

Tervisielegging

Ben je geïnteresseerd in de wijzigingen en wil je mogelijk commentaar hierop geven, bekijk dan de onderstaande documenten. 
Let op: de documenten die ter visie leggen bevatten alleen de wijzigingen ten opzichte van de KOR 2018 (publicatie 380). 

Het is mogelijk om commentaar te geven op deze documenten tot en met 13 januari 2023.

Bekijk de documenten.

Tervisieleggingsbijeenkomst

Graag bieden wij je de mogelijkheid om tijdens de bijeenkomst ‘Tervisielegging KOR 2023’ op 12 januari 2023 met de leden van de adviesgroep beeldkwaliteit in gesprek te gaan over de wijzigingen in beeldmeetlatten, meetinstructies en definities. Je bent van harte welkom in Harderwijk. Er zijn geen kosten aan deze bijeenkomst verbonden.

Info en aanmelden

Meer informatie

Bekijk de themapagina over de tervisielegging. Hier vind je ook de documenten die ter visie liggen.

Meer weten over beeldkwaliteit?