Nieuwsbericht

Nieuw leven Rotterdamse rioolbuizen

Profielfoto van Barbara Hasselaar
8 maart 2023 | 1 minuut lezen

Rotterdamse rioolbuizen zijn door Rijkswaterstaat hergebruikt bij de aanleg van de dam bij Rozenburg. Rotterdam vervangt het rioleringssysteem. De buizen en putten komen na een schoonmaakbeurt in de Nieuwe Waterweg te liggen. Gewoonlijk worden dammen in de rivier van stortsteen gemaakt, maar deze variant is duurzamer, aldus Rijkswaterstaat.
Niet alleen door hergebruik van het materiaal maar ook door de aanleg als langsdam, waardoor het waterleven beter kan gedijen.

Duurzame oevers
Tussen de Maeslantkering en Rozenburg verschijnt een zogenoemde langsdam over een lengte van vier kilometer. Een langsdam loopt parallel aan de oever. Tussen de dam en de oever ontstaat zo een gebied met weinig stroming en veel minder golfslag, waarin het waterleven goed kan gedijen. Langsdammen zijn uitgeprobeerd in de Waal en bleken daar succesvol.

Rijkswaterstaat denkt dat rioolbuizen met hun ongelijke vormen en gaten heel aantrekkelijk zijn voor mossels, vissen en waterplanten. Die kunnen in de buizen schuilen en rusten. Dat geeft ze energie om daarna verder landinwaarts te trekken, waardoor de waterkwaliteit en de ecologie in een groot gebied verbetert. De rioolbuizen worden met een vrachtschip naar de plaats van bestemming gebracht.

Groene oevers
Het initiatief is onderdeel van ‘de Groene Poort’, een samenwerking van Rijkswaterstaat, het havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam en het Wereld Natuur Fonds. De partijen werken sinds 2013 aan duurzame oevers langs de Nieuwe Waterweg en het Scheur.

Naast langsdammen legt de coalitie zogeheten proeftuinen aan, waarbij gebaggerd zand en slip in kribvakken wordt gespoten om natuurlijke oevers te creëren. 

Bron: infrasite.nl