Nieuwsbericht

Nieuwe normen Nederlandse geleiderail zorgt voor herziening RAW hfst. 33 Afschermingsvoorzieningen

Profielfoto van Dik Berkheij
23 maart 2023 | 2 minuten lezen

Door het intrekken van de normen voor de Nederlandse geleiderail is het noodzakelijk dat RAW hfst. 33 wordt herzien en aanlsuit bij de nu geldende normen.
Op 22 maart is dan ook de RAW werkgroep geïnstalleerd die start met de herziening van hoofdstuk 33 – Afschermingsvoorzieningen.

Gewijzigde NEN normen
De aanleiding voor deze herziening is het intrekken van de normen voor de Nederlandse geleiderail (NEN 5190 en 5191) door NEN in 2015. Producenten en leveranciers van afschermende constructies in de Europese unie moeten, om te voldoen aan de CE – markering, hun producten testen en beschrijven zoals vastgelegd in NEN-EN 1317 (1 t/m 5). Daarbij beschrijft NEN-EN 1317 de constructies niet meer in detail maar in prestatieklassen. De prestatieklassen zijn een maat voor de belasting die de constructie kan opvangen, de zogenaamde voertuigkerende werking.

Focusgebied RAW werkgroep

De nieuw opgerichte RAW Werkgroep zal zich onder andere focussen op:

 • Het doorvoeren van de CE-markering;
 • Functionele beschrijvingen opstellen, in plaats van de huidige productgerichte beschrijvingen;
 • Hergebruik van geleiderail en barriers;
 • Handhaven van de huidige resultaatsbeschrijvingen ten behoeve van onderhoud.

Relevante publicaties

Naast de genoemde NEN-EN normen zijn onderstaande publicaties van belang:

 • Het Handboek Veilige inrichting van bermen niet autosnelwegen buiten de bebouwde kom (CROW-2019);
 • ROA Veilige inrichting van bermen van 15-12-2021;
 • NPR 5191 september 2021 (voorlopig).

Samenstelling RAW Werkgroep hoofdstuk 33 – Afschermingsvoorzieningen

Er is voor gekozen om een compacte werkgroep samen te stellen met een zeer sterke achterban en specialistische technische kennis op het gebied van Afschermingsvoorzieningen. Dit keer geen vertegenwoordiging vanuit gemeenten, deze beschikken vaak niet over deze specifieke expertise. Ondanks dat Rijkswaterstaat de RAW-systematiek voor dit specifieke onderwerp niet toe past, is er wel een medewerker van RWS bereid gevonden om op te treden als agenda lid.  

De volgende leden worden geïnstalleerd door Pieter Litjens directeur-bestuurder van CROW:

 • Alfo van Schijndel– Bouwend Nederland (Heijmans)
 • Lester Vermeulen - Bouwend Nederland (Van Straten Geleiderail B.V.);
 • Robert Kanon – provincie Utrecht;
 • Feike Kuut – provincie Noord-Holland;
 • Henriëtte Soesbeek – Saferoad Holland BV (Road Safety Consultant);
 • Maaikel Koenis (agenda lid) – Rijkswaterstaat.

Het secretariaat van deze RAW Werkgroep is in handen van Dik Berkheij (CROW) die wordt bijgestaan door Jeroen van Haasteren (CROW).