Nieuws

Lees hier het laatste nieuws rondom de RAW-systematiek én alle RAW gerelateerde onderwerpen. Heb je zelf interessant nieuws om te delen. Stuur dan een berichtje naar Barbara.hasselaar@crow.nl

Tervisielegging RAW-deelhoofdstuk 80.1, fase 1 - Verhardingslagen van steenmengsel

Een RAW-werkgroep is actief met de herziening van het complete RAW-deelhoofdstuk 80.1 – Funderingslagen van steenmengsel. De werkzaamheden worden gefaseerd...

Je kunt echt impact maken met het goed beheren van de RAW-systematiek!

RAW collega Balder Ketelaars stelt zich voor, "het is mooi om voor mijn werk met een veelvoud aan RAW-experts in contact te komen".

Waar zouden we zijn zonder de RAW-helpdesk?

En waarvoor kun je terecht bij de RAW-Helpdesk? RAW collega Herbert Gijssel neemt ons mee.

Van signaal naar doorontwikkeling – Duurzaamheid als standaard

Tom de Water is gastredacteur geweest voor DGWW, de Digitale inspiratieplek en kennisplatform voor Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur!

Infra Relatiedagen voor 'verbinder' CROW een geslaagde editie

Wat heeft deelname ons en de RAW-gebruikers dan opgeleverd?

Wat te doen na de Verkenningsmiddag MKI in het RAW-bestek?

De 1ste Verkenningsmiddag is achter de rug. Het is nog te vroeg voor een rode draad maar wel een eerste terugblik.

Wat zijn de beste mogelijkheden voor hergebruik van vrijkomende betonelementen in bouwwerken?

Hierover heeft CROW de nieuwe CROW-CUR Richtlijn 4:2023 Hergebruik constructieve prefab betonelementen opgesteld.

Helpdeskvraag: Mis ik nu de beeldmeetlat voor het knippen van hagen bij de nieuwe KOR 2023?

De CROW-helpdesk beantwoordt dagelijks enkele tientallen vragen op het gebied van RAW, UAVgc en aanbesteden.

Vastgestelde RAW-teksten Proef 66: Bepalen van de verdichtingsgraad van asfalt

De teksten voor Proef 66 zijn op vrijdag 2 februari vastgesteld.

Werkgroepleden Verduurzaming RAW-systematiek gezocht!

Draag jij je steentje bij aan het verduurzamen van de RAW systematiek?