Uitgelicht

Actualisering hoofdstukken 26 en 28: Kabelwerk en Gas- en waterleiding

De komende tijd gaan we de hoofdstukken 26 Kabelwerk en 28 Gas- en waterleiding actualiseren en herzien.

Nieuws

RAW krijgt jaarlijks nieuwe release

Ieder jaar komt er in september een wijziging op de laatste jaarversie uit.

Bouwvrijstelling per 1 juli 2021 ingegaan, wat verandert er?

Op 1 juli is de wet Stikstofreductie en Natuurverbetering in werking getreden. Onderdeel van deze wet is de Bouwvrijstelling.

Op de agenda

14 september

Cursus beeldkwaliteit in RAW

Hoe zet je ‘Beeldkwaliteitsystematiek’ in als er gewerkt wordt met...

Documenten

Normenoverzicht gww

In de Standaard RAW Bepalingen is opgenomen dat CROW periodiek het Normenoverzicht gww opstelt en publiceert. In beginsel doet CROW dit 2 keer per jaar.

Vraag & Antwoord

3 maanden geleden

Welke gemeente heeft de RAW-teksten omtrent de Aziatische duizendknoop al toegepast in een bestek?

Omdat de problematiek rondom de Aziatische duizendknoop zeer actueel en wijd verspreid is, willen we tijdens een online themasessie ingaan op de bestrijding hiervan. Heeft jouw gemeente de RAW-teksten omtrent de Aziatische duizendknoop al toegepast in een bestek? En zou je hierover je ervaringen...
HomeGroepen