Documenten

Zoeken & filter Zoeken & filter
Reset

RAW-systematiek; Handleiding Hoofdstuk 00

In de handleiding wordt uitgelegd hoe met de RAW-systematiek een evenwichtig bestek is op te stellen. De diverse delen van een bestek worden doorlopen en per deel worden alle relevante zaken...
1 document toegevoegd

Normenoverzicht gww

In de Standaard RAW Bepalingen is opgenomen dat CROW periodiek het Normenoverzicht gww opstelt en publiceert.

Vastgestelde RAW-teksten hfst. 72 Meubilair

Op 3 juli zijn de teksten voor het nieuwe RAW-hoofdstuk Meubilair vastgesteld.

Vastgestelde RAW-teksten hoofdstuk 56 Conserveringswerken

Op 3 juli zijn de teksten van Hoofdstuk 56 Conserveringswerken vastgesteld.

Handreiking Duurzaamheid in RAW

Duurzaamheid in RAW is ook nu al mogelijk!

Interview: Hoe duurzamer de RAW-systematiek hoe duurzamer de afspraken in gww-contracten.

Binnen de grond-, weg- en waterbouw komt de groene revolutie nu ├ęcht op gang. Ook met de verduurzaming van de RAW-systematiek.
1 document toegevoegd

Position Paper RAW en Duurzaamheid in 2030

Dit position paper gaat in op de rol die de RAW-systematiek kan spelen in de transitie naar het klimaatneutraal en circulair werken in de GWW-sector.

Normenoverzicht gww

In de Standaard RAW Bepalingen is opgenomen dat CROW periodiek het Normenoverzicht gww opstelt en publiceert.

RAW-werkgroepleden: Mogen wij kennis met je maken?

Met deze handleiding geven wij RAW-werkgroepleden een beeld van het proces dat bij de ontwikkeling en actualisatie van kennisproducten komt kijken. Het volgende komt aan de orde: de rol van CROW,...