Documenten

Zoeken & filter Zoeken & filter
Reset

Reageer nu: tussentijdse uitkomsten werkgroep MKI in RAW

RAW-gebruikers en andere belanghebbenden worden verzocht om te reageren op de door de RAW-werkgroep gekozen richting voor de verdere focus van de RAW-werkgroep.

Hoe zit het ook al weer met de Risico- en Indexeringsregeling?

Er blijkt in de praktijk nog regelmatig verwarring te bestaan over het verschil tussen de Risicoregeling en de Indexeringsregeling, daarom leggen we het nu via een filmpje aan je uit.

Kennispaper Verduurzaming RAW-systematiek Overwegingen voor implementatie MKI

Verkenning MKI in het RAW-bestek. Download het kennispaper.

Documenten: Ter visie gelegen RAW-deelhoofdstuk 80.1, fase 1 - Verhardingslagen van steenmengsel

Een RAW-werkgroep is actief met de herziening van het complete RAW-deelhoofdstuk 80.1 – Funderingslagen van steenmengsel.

Vastgestelde RAW-teksten Proef 66: Bepalen van de verdichtingsgraad van asfalt

De teksten voor Proef 66 zijn op vrijdag 2 februari 2024 vastgesteld.Herziening van proef 66 is voortgekomen uit problematiek die is besproken bij de permanente werkgroep Asfaltverhardingen...

Handreiking Duurzaamheid in RAW

Duurzaamheid in RAW is ook nu al mogelijk!

Normenoverzicht gww

In de Standaard RAW Bepalingen is opgenomen dat CROW periodiek het Normenoverzicht gww opstelt en publiceert.

RAW-systematiek; Handleiding Hoofdstuk 00

In de handleiding wordt uitgelegd hoe met de RAW-systematiek een evenwichtig bestek is op te stellen. De diverse delen van een bestek worden doorlopen en per deel worden alle relevante zaken...
1 document toegevoegd