Uitgelicht

Veelgestelde helpdeskvraag: Als gevolg van de COVID-19-pandemie zijn er grote leverantieproblemen op mijn werk. Wat nu?

Als gevolg van de COVID-19-pandemie zijn er grote leverantieproblemen op mijn werk. Wat nu? Wat zijn mijn rechten en plichten?

Nieuws

Terugblik RAW Actualiteitencafé

In een uur elkaar bijpraten over actuele RAW-vraagstukken, nieuwe ontwikkelingen, RAW aanbestedingsjurisprudentie en...

RAW actualiteitencafé

Op 8 juni organiseert CROW het RAW actualiteitencafé!

Vraag & Antwoord

1 maand geleden

Zijn prijsstijgingen altijd voor risico van de aannemer?

Door het actuele gebrek aan grondstoffen zijn bijvoorbeeld PVC-produkten schaars of niet leverbaar geworden. Hierdoor stijgen de prijzen meer dan onder normale omstandigheden. Enkele leveranciers gaan daarom zelfs over op dagprijzen. Een aannemer heeft met dit soort prijsstijgingen bij inschrijving geen...
1 maand geleden

Zijn biljet en staat besteksbijlagen of niet?

Zijn de inschrijvingsstaat en het inschrijvingsbiljet onderdeel van het bestek in juridische zin? De UAV 2012 bepaald alleen dit: het bestek: de beschrijving van het werk, de daarbij behorende tekeningen, de voor het werk geldende voorwaarden, de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van...
HomeGroepen