Vraag
Barbara Hasselaar 3 jaar geleden

Hoe past hergebruik (circulaire materialen) in de RAW?

2 antwoorden
Isa Bais
3 jaar geleden

Veel principes van circulaire economie zijn reeds geborgd met RAW overstijgende wet- en regelgeving. Hoe omgegaan moet worden met vrijkomende materialen is een keuze/beleid van de opdrachtgever en kan hij verwoorden in het bestek. 

Daarnaast is het de vraag welke principes niet geborgd zijn en of de RAW dan het juiste medium is om die principes te faciliteren.

We willen benadrukken dat we onze Catalogus Bepalingen hebben gekoppeld aan het duurzaamheidsprincipe Duurzaam inkopen. Maar dat is nu voorbehouden aan criteriadocumenten van PIANOo. 

Ron Reijnders
3 jaar geleden

N.a.v. het RAW-café in Veldhoven denk ik dat de vraag "welke principes niet geborgd zijn" wel iets scherper is geworden: 
Er is behoefte aan RAW-teksten voor circulariteitsporoblemen zoals:
een RB voor "Vervoeren vrijgekomen -nog bruikbaar toe te passen - bouwstoffen naar een opslag" eenheid st / ton / m2 / m3 / EUR 
(dit voor hergebruik in een andere (al dan niet reeds bekend) project op een ander (al dan niet reeds bekend) tijdstip
Vervoeren naar een reeds bekende bouwstofhub
Vervoeren naar een door de aannemer te kiezen locatie binnen  .... km 

een RB voor "Opslagkosten voor vrijgekomen bouwstoffen" eenheid m2 (terrein)  
specificatie van de eisen die aan het terrein worden gesteld
een RB voor "Opslagkosten voor vrijgekomen bouwstoffen" eenheid wk
specificatie van de eisen die aan het terrein worden gesteld en de grootte van het terein
met vermelding van de beoogde bouwstoffen.