Vraag
Isa Bais 1 jaar geleden

Hoe kan ik snel inschatten of een opdrachtnemer zich ook aan de RAW-systematiek houdt?

 Gesprek tussen OG en ON bij evaluatie van de systematiek. Is deze systematiek toekomstbestendig?

3 antwoorden
Barbara Hasselaar
1 jaar geleden

We werken hard aan een nieuwe vorm van opslaan van contractdata als linked data. In de toekomst moet het daardoor makkelijker worden verificatie en validatie uit te voeren op de contracteisen.

M.G.M Nas
1 jaar geleden

De ON gaat een verplichting aan met OG. Daarvoor tekenen beide partijen de overeenkomst. In het contract staan eisen waaraan ON moet voldoen. Om snel te kunnen inschatten of een ON zich houdt aan de RAW-systematiek kun je vragen naar ervaringen bij andere OG. 

Bas Huisman
1 jaar geleden

Beperkt het gebruik van de RAW-systematiek door een aannemer (eigenlijk geen 'opdrachtnemer' ;-) zich niet tot de eisen die zijn gesteld aan een inschrijvingsstaat? De systematiek wordt tenslotte alleen gebruikt door de opsteller van het bestek. Zoals Michel naar mijn idee terecht zegt, gaat het er voor de rest om dat de aannemer en opdrachtgever zich houden aan de afspraken, eisen, verplichtingen etc. in het contract...onder andere verwoord in de UAV2012, de Standaard RAW Bepalingen en de beschrijving (met bijbehorende bepalingen) van het werk in deel 2.2 en deel 3 van het RAW-bestek.

HomeGroepen