Vraag
Isa Bais 1 jaar geleden

Is er meer toezicht/controle mogelijk op bestekken?

Bestekken die op markt zijn gebracht en ook van op de markt te brengen bestekken. Bijvoorbeeld als het gaat over handhaven van het verbod op noemen van merknamen.

2 antwoorden
Barbara Hasselaar
1 jaar geleden

CROW voert geen structurele controles uit naar de kwaliteit van bestekken. Als er aanleiding voor is, hebben wij de diensten 'bestekscheck' en 'besteksbeoordeling' voor u beschikbaar.

De Aanbestedingswet voorziet in het verbod op noemen van merknamen. Met de bestekscheck en besteksbeoordeling controleren we ook op het gebruik van merknamen. 

M.G.M Nas
1 jaar geleden

Kwaliteit van bestekken. Tja daar raak je wel een onderwerp. Sinds 1985 ben ik werkzaam met de RAW systematiek. In mijn werkzame leven honderden bestekken opgesteld dus weet intussen hoe je een kwalitatief goed bestek moet opstellen. Helaas zie ik de jaren steeds meer bestekken op de markt die kwalitatief best meer aandacht mogen krijgen (heb ik het nog netjes verwoord). Ik heb wel een vermoeden wat de oorzaak daarvan is:

1e: Plannen worden gemaakt, beoordeeld, heroverwogen, wijzigingen in overvloed, terug naar de ontwerper, maar om het aanbestedingsproces niet te vertragen wordt er maar wel gestart met het opstellen van het bestek zodra de ontwerpen nog niet zijn goedgekerud / afgerond. Hoeveelheden worden al berekend, maar aanpassingen in het bestek zijn dan lastig te maken want dat kost teveel tijd. Dus inhoudelijk is er dus een grote kans op fouten.

2e. : De bestekschrijver heeft of geeft zichzelf weinig ruimte om op locatie te kijken soms via google maps / streetview misschien wordt er wel gekeken maar is niet altijd voldoende om inzicht in het werk te krijgen.

3e.: De ervaring hoe een werk wordt uitgevoerd en wat er allemaal buiten tijdens de uitvoering ontbreekt. Geen praktisch inzicht was soms essentieel is om een goed bestek te schrijven.

4e. : Het door derden (extern of Intern) laten controleren van een bestek gebeurd onvoldoende. Dit kost tijd en geld, maar vreemde ogen (wel met ervaring) lezen een bestek op een andere manier, hebben geen voorkennis van eerdere ontwerpen en kijken met een frisse blik om werkblindheid te voorkomen.

5e.: Leer van eerdere uitgevoerde bestekken en kijk naar minder- en meerwerkopdrachten uit voerige contracten, analyseer deze in realatie tot het werk en het bestek. 

6e. : Knippen en plakken van eerdere bestekken is niet altijd verstandig. Fouten uit het bestek kunnen worden meegenomen of verkeerde hoofdcodes of deficodes , hoeveelheden etc. kunnen hierdoor ontstaan.

Kortom , een goede controle door een persoon (of meerdere) met ruime ervaring in het opstellen van bestekken (per vakgebied is mogelijk) zal de kwaliteit van bestekken ten goede komen. Neem gerust eens contact op over mijn werkwijze van bestekscontrole.

HomeGroepen