Nieuwsbericht

Wat is er nieuw in de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2023?

Profielfoto van Barbara Hasselaar
6 september 2023 | 1 minuut lezen

Veel gemeenten en provincies gebruiken beeldkwaliteit voor het beleid en de uitvoering van het beheer van hun openbare ruimte. Uit de ervaringen met de KOR 2018 bleek dat er behoefte was aan een aantal inhoudelijke aanpassingen en vereenvoudigingen, maar ook aan een betere uitleg van de toepassing in de praktijk:

  • Hoe gebruik je beeldkwaliteit binnen het totale assetmanagement?
  • ​Welke beeldmeetlatten zijn geschikt voor een beeldbestek (en welke niet)?
  • Hoe zorg ik voor een goede samenwerking met de partij die mijn beeldbestek uitvoert?
  • Hoe combineer ik beeldkwaliteit met duurzaamheid en circulariteit?

De geactualiseerde Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte (KOR) 2023 wordt 21 september gepresenteerd tijdens de Praktijkmiddag Beeldkwaliteit. De KOR is de publicatie over beeldkwaliteit, die veel gemeenten en provincies gebruiken voor het beleid en de uitvoering van het beheer van hun openbare ruimte.
Beeldmeetlatten uit de KOR zijn ook weer gekoppeld aan de RAW-systematiek. RAW collega Jacques Teunissen is nauw betrokken geweest bij de tot standkoming van de nieuwe KOR en met name om de koppeling met de RAW-systematiek goed te borgen.

In de KOR 2023 zijn diverse beeldmeetlatten, definities en meetinstructies aangepast. Ook vind je een betere uitleg van de toepassing in de praktijk. CROW'er Harro Verhoeven licht in een korte video de belangrijkste wijzigingen toe.

Cursus Beeldkwaliteit in RAW
Hoe zet je ‘Beeldkwaliteitsystematiek’ in als er gewerkt wordt met een RAW-bestek zodat het onderhoud altijd op het juiste kwaliteitsniveau wordt gedaan?
Dat komt o.a. aan bod in de CROW cursus Beeldkwaliteit in RAW.
Lees hier meer over deze cursus.