Nieuwsbericht

Standaard RAW Bepalingen 2020 - wijziging september 2023 gereed

Profielfoto van Jacques Teunissen
30 september 2023 | 1 minuut lezen

De Standaard RAW Bepalingen 2020 - wijziging september 2023 is klaar! Met deze jaarlijkse release willen we ook dit jaar weer inspelen op ontwikkelingen in de markt. 

Wat betekent de jaarlijkse release?

 • Leveranciers van de bestekschrijfprogrammatuur krijgen een nieuwe versie van het RAW‑databestand (Catalogus Resultaatsbeschrijvingen en Catalogus Bepalingen). Hiermee kunnen bestekschrijvers recent vastgestelde resultaatsbeschrijvingen en keuzebepalingen gebruiken via de bestekschrijfprogrammatuur.
 • Nieuwe teksten, die vastgesteld zijn door de RAW-Raad, worden eerder toegepast in een RAW-contract.
 • Vastgestelde teksten krijgen eerder een verplicht karakter.
 • Er ontstaat door bovengenoemde meer uniformiteit in de bestekken van verschillende opdrachtgevers. 
 • Het wordt interessanter om tussen 2 jaarversies in ‘kleinere’ wijzigingen door te voeren.

Voordelen jaarlijkse release

De introductie van de jaarlijkse release brengt een aantal voordelen met zich mee:

 • jaarlijks een vast moment waarop een publicatie plaatsvindt.
 • systematiek blijft actueel en daarmee ook de kwaliteit gegarandeerd.
 • minder teksten in het moederbestek omdat teksten door CROW zijn vastgesteld in een jaarlijkse release.
 • alle vastgestelde teksten staan in een nieuwe release en dus minder verwijzingen naar afzonderlijke documenten (tervisielegging en definitieve teksten).
 • nieuwe teksten (nieuwe ontwikkelingen) sneller beschikbaar in de bestekschrijfprogrammatuur, met als gevolg het terugdringen van gebruik van ‘99’ in hoofdcodes en ‘9’ in deficodes.
 • meer uniformiteit in de bepalingen, door minder variatie te bieden in verplichte teksten en facultatieve teksten. (Facultatieve teksten krijgen door opname in de jaarlijkse release, automatisch de status verplicht. In de huidige situatie kan dat tot 5 jaar op zich laten wachten.)
 • meer duidelijkheid wanneer binnen een jaarversie twee achtereenvolgende herzieningen plaatsvinden van eenzelfde tekst.

Bekijk hier de relevante documenten:

Meer weten?

Heb je vragen over deze jaarlijkse release of wil je iets anders weten? Neem dan contact met ons op via het helpdeskformulier (link naar formulier opnemen) 

Benieuwd naar de inhoudelijke wijzigingen?

Neem dan deel aan een van de drie online introductiesessies. Bekijk hier de data en tijden.