Nieuwsbericht

Duurzame ambitie waarmaken met anders inkopen?

Profielfoto van Barbara Hasselaar
11 september 2023 | 1 minuut lezen

Op 27 september organiseert Pianoo de Buyer Group Community Day.
Een dag waarop alle betrokken Buyer Group-leden hun ervaringen met elkaar delen.
Ze hebben hierbij een gedeeld doel: Door samen op te trekken kunnen de aanbestedende partijen concreet aan de slag met klimaatimpact, circulariteit en sociale doelen.

Maar wat is een Buyer Group en wat doen ze?
Binnen een Buyer Group werken publieke en private opdrachtgevers gezamenlijk aan een gedeelde marktvisie en -strategie op het verduurzamen van een specifieke productcategorie. De bedoeling is dat de betrokken opdrachtgevers deze visie en strategie binnen twee jaar implementeren in hun aanbestedingspraktijk. Dit stimuleert de markt om duurzame oplossingen te ontwikkelen die passen bij een concrete, breed gedragen behoefte.

CROW, RAW en Buyer Groups
Vanuit CROW zijn er collega's aangesloten bij Buyer Groups. Door hierin samen op te trekken kan niet alleen het traject rondom de aanbesteding worden verduurzaamd maar kijken we breder. Hier komt de RAW-contractsystematiek om de hoek kijken. Want door het verduurzamen van de RAW-systematiek kunnen we bij Aanbesteden & Contracteren gezamenlijk duurzame stappen zetten.

Sessies Buyer Group Community Day
Op 27 september zullen er door CROW/RAW twee sessies worden verzorgd.

1. Quick-Fix Sessie
Tijdens de quick-fix sessie gaan ze aan de slag met een deel van de RAW. Dus weet jij nou toevallig ontzettend veel van bijvoorbeeld geluidsschermen, wegbebakening, kleine kunstwerken en/of straatwerk? Zie je beperkingen in de RAW voor circulair werken? Of ben je gewoon benieuwd naar de quick-fix sessie en wil je blijvende impact maken door de RAW te verduurzamen? Dan hebben we jou nodig! Iedereen is welkom, juist met gemengde groepen fixen we zoveel mogelijk onbedoelde circulaire belemmeringen.
Spreker: Gerben Hofmeijer (PIANOo) en Lauren van der Meer (CROW)

2. Borgen en Opschalen met CROW
Tijdens deze sessie leer je hoe de herziening van het Provinciaal Contractenbuffet (PCB) eruit ziet, hoe PCB gebruikt kan worden bij de herziening van de RAW-systematiek en welke impact PCB en RAW kunnen hebben op duurzaamheid in de GWW. CROW legt uit wat de planning is en wat hierbij nodig is van de gebruikers.   
Spreker: Tom de Water (CROW) en Lauren van der Meer (CROW)

Wil je meer weten over deze dag of deelname? Dat lees je hier.